Menu English

Documentatie en Uitkomsten van Verpleegkundige Zorg

Verbetering van Person Centered Care in het Erasmus MC
Publicatiedatum: 01 februari 2014

Het Erasmus MC heeft een concernvisie geformuleerd om richting te geven aan de doelstelling om op lange termijn de gezondheidszorg vooruit te helpen. De visie is gericht op het zoeken naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn direct verbonden met praktisch handelen, zodat patiënten met een zorgvraag hier optimaal van profiteren.

Toon:

Introductie

Met de start van de nieuwbouw bij het Erasmus MC is ook een nieuw concept ontwikkeld dat de ontwikkeling en het implementeren van persoonsgerichte zorg moet ondersteunen: 'Werken in de Nieuwbouw' (WIN). Verschillende interventies, zoals de eenpersoonskamers met rooming-in, aanpassingen van de zorgverlening en informatietechnologie, inclusief een elektronisch patiëntendossier, moet de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren en/of optimaliseren.

Binnen dit zorgproces speelt de verpleegkundige een centrale rol in de ondersteuning van de patiënt en zijn familie. De taken van de verpleegkundige zijn van belang voor de een goede vervulling van de kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Projectbeschrijving

Voorgaand aan de vraag of een verbeterslag gemaakt wordt, moet de huidige situatie in kaart gebracht worden. Daarmee kan sturing gegeven worden aan het verbeteren van zorgprocessen en worden doelen meetbaar gemaakt. Hiertoe moet eerst de huidige situatie, in termen van patiënt- en zorggerelateerde uitkomsten (zoals vermijdbare complicaties als onder andere nosociomale infecties, delier, ondervoeding, en obstipatie) in kaart worden gebracht. In de toekomst kan dan gemeten worden wat de effecten zijn van de nieuwe werkwijze. Het gaat dan om de vraag op welke manier het concept WIN het verpleegkundig proces ondersteunt en of dat leidt tot betere zorguitkomsten (verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg).

In deze fase wordt daarom reeds gestart met vooronderzoek. Doel van dit vooronderzoek is dat inzicht wordt verkregen in de uitkomsten en de documentatie van verpleegkundige zorg in de huidige setting.

Onderzoek

Er is gekozen voor een persoonsgerichte benadering (Person Centred Care) van de patiënt, waarbij zowel de fysieke omgeving met de nodige de voorzieningen als de zorgverlening zijn afgestemd op de persoonlijke wensen en waarden van de patiënt (McCormack and McCance 2006, McCance et al 2009).

Person Centred Care of Persoonsgerichte zorg omvat vier elementen die elkaar beïnvloeden:

  1. De randvoorwaarden: de persoonlijke eigenschappen van de zorgverlener
  2. De organisatorische context waarbinnen de zorg wordt geleverd
  3. Persoonsgerichte processen, activiteiten gericht op de daadwerkelijke zorgverlening
  4. Zorguitkomsten, de centrale bouwsteen met patiënt- en medewerkergerelateerde uitkomsten

 

Onderzoeksvragen

  1. Wat is, in de huidige setting, de incidentie, ernst en duur van potentieel vermijdbare complicaties, zoals nosocomiale infecties, ondervoeding of slechte voedingstoestand, obstipatie, valincidenten, delier, en decubitus, en wat is bekend over de invloed van zorginhoudelijke en fysieke omgevingsfactoren op deze ongewenste uitkomsten van zorg?
  2. Hoe wordt, in de huidige setting, de verpleegkundige zorg voor veel voorkomende verpleegkundige diagnoses, zoals postoperatieve misselijkheid en braken, obstipatie, beschadigd mondslijmvlies, ondervoeding of slechte voedingstoestand, acute verwardheid, en decubitus gedocumenteerd in het patiëntendossier, en wat is bekend over de invloed van gestandaardiseerde documentatie op de kwaliteit van zorg?
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen