Menu
  English

  Jouw gezondheid, ons een zorg!

  Een stralende organisatie geeft energie en positivisme. En dat zie je terug in een hogere medewerkerstevredenheid. Meestal is het beginnen met het verbeteren van je gezondheid en vitaliteit niet zo’n probleem. Het planmatig omzetten naar duurzame gedragsverandering is echter een vak apart. Dat kan alleen met een aanpak die op het lijf geschreven is en met de focus op zowel mens als organisatie. Het doel van het project 'Jouw gezondheid, ons een zorg' is het realiseren van duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie.

  Toon:

  Beoogde resultaten

  1. Een aantoonbare toename van (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers van Hogeschool Rotterdam
  2. Een selectie van studenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam is in staat om systematisch en methodisch data betreffende gezondheid en vitaliteit van medewerkers van Hogeschool Rotterdam te meten en te analyseren.
  3. Een selectie van studenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam heeft zich een beeld gevormd van de toepassing van de coachende rol bij gezondheidsbevordering van medewerkers van de hogeschool.
  4. In een aanpalend onderwijsproject:
  • Alle derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam zijn geschoold in het systematisch en methodisch meten van fysieke fitheid op EKK6 niveau, overeenkomend met de competenties zoals beschreven in het Opleidings Competentie Profiel (OCP) en het Beroeps Competentie Profiel Fysiotherapeut.
  • Alle derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam zijn geschoold in het systematisch en methodisch toepassen van de coachende rol gerelateerd aan gezond gedrag en vitaliteit op EKK6 niveau, overeenkomend met de competenties zoals beschreven in het Opleidings Competentie Profiel en het Beroeps Competentie Profiel Fysiotherapeut.