Menu English

Jouw gezondheid, ons een zorg!

Een stralende organisatie geeft energie en positivisme. En dat zie je terug in een hogere medewerkerstevredenheid. Meestal is het beginnen met het verbeteren van je gezondheid en vitaliteit niet zo’n probleem. Het planmatig omzetten naar duurzame gedragsverandering is echter een vak apart. Dat kan alleen met een aanpak die op het lijf geschreven is en met de focus op zowel mens als organisatie. Het doel van het project 'Jouw gezondheid, ons een zorg' is het realiseren van duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie.

Toon:

Doelstellingen

De doelstellingen van het project moeten gezien worden vanuit vier perspectieven:

  1. Invulling geven aan goed werkgeverschap gericht op gezondheid en vitaliteit van werknemers van Hogeschool Rotterdam.
  2. Medewerkers van Hogeschool Rotterdam ondersteunen bij het duurzaam verbeteren van gezondheid en vitaliteit.
  3. Studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg (in het bijzonder bachelorstudenten fysiotherapie) het onderzoekend vermogen en de coachende rol van de zorgverlener eigen laten maken.
  4. Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar gezondheid en vitaliteit van medewerkers van Hogeschool Rotterdam en naar de effecten van het begeleiden van medewerkers bij het verbeteren van gezondheid en vitaliteit.

Werkwijze

Leefstijl-gerelateerde klachten en gezondheidsrisico’s vormen een belangrijke kostenpost voor werkgevers. Investeren in de bewustwording en aanpak van vitaliteit bij medewerkers betaalt zich uiteindelijk terug in een afname van verzuimkosten en toegenomen productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Gedragsverandering werkt, maar niet door verplichting of dwang. Het werkt alleen als je zelf positief en gemotiveerd bent. FitzMe ondersteunt medewerkers en de organisatie in dit proces met praktische stappen. Om de medewerker een goed beeld te geven hoe het gesteld is met zijn gezondheid en vitaliteit bieden we een consult aan. Uit het consult volgt een concreet plan van aanpak, dat is afgestemd op de uitkomsten, de persoonlijkheid, de voorkeur van de medewerker en zijn persoonlijke doelstelling.