Menu
  English

  Tweetalig onderwijs op het vmbo

  CLIL at vmbo

  Publicatiedatum: 01 januari 2012

  Tweetalig onderwijs op het vmbo groeit in Nederland, terwijl er nog geen onderzoek naar de leereffecten is gedaan. Levert het tweetalig onderwijs op vmbo scholen een (Engelse) taalleerwinst op (zonder negatieve effecten voor het Nederlands of andere schoolvakken) vergeleken met niet-TTO vmbo onderwijs, en zijn er verschillen in schoolmotivatie?

  Toon:

  Docenten op TTO-vmbo scholen zijn van mening dat de leerlingen een duidelijke (taal)leerwinst boeken en beter gemotiveerd worden door TTO; dit is echter nog niet bewezen. Andere partijen menen dat TTO juist slecht is voor vmbo-leerlingen; er wordt door sommigen verondersteld dat de leerlingen minder goed Nederlands leren en een achterstand in andere vakken oplopen. Wat is waar?

  Dit zijn de drie onderzoeksvragen van dit onderzoek.

  • 'Werkt' T-vmbo op alle leerwegen van het vmbo? Bereiken vmbo leerlingen een hoger taalvaardigheid in het Engels, zonder achter te lopen in het vak Nederlands en de andere vakken die in het Engels gegeven worden?
  • Zijn er andere positieve effecten van T-vmbo, zoals een positiever zelfbeeld of verhoogde schoolmotivatie?
  • Welke (extra) competenties moeten T-vmbodocenten hebben om de mogelijke winst van TTO/CLIL te benutten? Hoe kunnen de T-vmbo scholen deze bevorderen?