Menu English

Recente rapportages van empirisch onderzoek

Vanuit het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs aan Hogeschool Rotterdam werken we met een projectgroep aan een literatuurstudie, gericht op (inter)nationaal, peer-reviewed, empirisch onderzoek naar de opbrengsten van taal-en-vakgeïntegreerde benaderingen in het hoger onderwijs. In een afgeleide van dit project willen we deze opbrengsten ook voor de specifieke setting van het Nederlandse/Vlaamse hoger onderwijs in kaart brengen. De uitkomsten hiervan zullen worden vertaald naar een vakpublicatie. 

 

In dat kader doen we graag een beroep op jouw expertise in dit veld en hopen we op jouw medewerking in onze zoektocht naar: 

 

recente rapportages (vanaf 2015) van empirisch onderzoek (kwalitatief of kwantitatief) over de opbrengsten van taal-en-vakgeïntegreerde benaderingen in het Nederlandse/Vlaamse hoger onderwijs. 

 

Een toelichting: We constateren dat in (vak)publicaties, beleidsteksten en andere ‘grijze’ literatuur over een taal-en-vakgeïntegreerde aanpak in het hoger onderwijs, naar een beperkt aantal empirische studies wordt verwezen. Bronnen die daarin veel gebruikt worden, hebben vaak meer een beschouwend of opiniërend karakter of ze bevatten weinig systematische beschrijvingen van onderwijspraktijken en -opbrengsten. Daarbij zijn lang niet alle bronnen waarnaar wordt verwezen, actueel. Ook wordt verwezen naar bronnen die geen betrekking hebben op de context van het hoger onderwijs, maar op het primair of voortgezet onderwijs en soms het middelbaar beroepsonderwijs. 

 

Kijkend naar de specifieke setting van het Nederlandse/Vlaamse hoger onderwijs, valt ook op dat – als er rapportages beschikbaar zijn - deze vaak niet in (internationale) peer-reviewed tijdschriften te vinden zijn. Om deze reden geven we onze zoektocht naar studies die zijn uitgevoerd in de setting van het Nederlandse/Vlaamse hoger onderwijs iets anders vorm dan onze systematische search in de hoofdstudie. Naast een handmatige verkenning van relevante Nederlandse en Vlaamse tijdschriften vragen we een aantal collega’s in het veld welke studies zij kennen.  

 

De studies waarnaar wij op zoek zijn dienen gebaseerd te zijn op data verkregen uit onderzoek (denk hierbij o.a. interventie-studies, systematische analyse van ervaringen, studies met een pre- en posttest, etc.). Deze kunnen rapporteren over taalontwikkelend lesgeven/taalgericht vakonderwijs, CLIL, CBA/CBI, WAC, WID, writing-to-learn, en andere vormen/benaderingen van taal-en-vakgeïntegreerd onderwijs. Dit mogen studies zijn die peer-reviewed zijn, maar dat hoeft niet. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige publicaties zijn welkom. 

 

Ben jij (mede-) auteur van een dergelijke publicatie of kun je ons wijzen op een of meer relevante publicaties? Zou je dan de titelgegevens (en eventueel ook het tekstbestand) met ons willen delen? Wij ontvangen graag reacties vóór 11 april 2023. 

 

Mocht je vragen hebben, stel ze gerust via email aan Kirsten van den Heuij (email: k.m.l.van.den.heuij@hr.nl), uitvoerder van dit deelproject. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen