Menu
  English

  Taalgebruik in de klas

  "Leren Lesgeven"

  Publicatiedatum: 01 januari 2011

  Hoe leren studenten lesgeven tijdens hun opleiding? Kun je aan het taalgebruik in hun stageklassen iets afleiden op het gebied van hun professionele groei?

  Toon:

  Het onderzoeksobject is de inhoud en het verloop van het leerproces ‘leren lesgeven’ van studenten in de tweedegraads lerarenopleiding. De kandidaat-promovendus heeft gekozen voor een taalkundig perspectief om zicht te krijgen op dat complexe leerproces. Vanuit een pragmatisch-linguïstische oriëntatie is gezocht naar indicatoren die veranderingen in taalgebruik in de klas gedurende de lerarenopleiding aanduiden.

  Vooral indicatoren die verbonden kunnen worden met de professionele ontwikkeling van leraren (in opleiding) staan centraal. In het onderzoek ging het om twee vragen:

  1. Waarin verschillen junior (eerstejaars) en senior (vierdejaars) leraren in opleiding van elkaar m.b.t. hun professioneel taalgebruik in hun stageklassen,
  2. Welke veranderingen in taalgebruik van leraren in opleiding treden op in hun stage-klassen gedurende de stages van de vierjarige opleiding en welke veranderingen houden mogelijk verband professionele groei en het opleidingskundig model van de opleiding?

  Projectbeschrijving

  Het onderzoek was descriptief-analytisch van aard en ging uit van gedetailleerde analyses van het taalgebruik/gedrag van stage-studenten die lessen geven. Het doel was het verkrijgen van empirische informatie over de aspecten van taalgebruik waarin junior en senior leraren in opleiding zich van elkaar onderscheiden bij het lesgeven. De veranderingen in taalgebruik gedurende de opleiding werd gezien als een mogelijke indicator voor professionele groei.