Menu English

Schoolcijfers

Een tweede natuur
Publicatiedatum: 01 april 2012

De laatste jaren is er veel belangstelling voor opbrengstgericht werken en datageletterdheid van leerkrachten. Het systematisch analyseren van bestaande databronnen op school en het gebruiken van analyses voor het vernieuwen (innoveren) van instructie en onderwijzen in de klas, curricula en schoolopbrengsten én het implementeren en evalueren van deze vernieuwingen.

Toon:

In hedendaagse beleid en internationaal onderzoek wordt voortdurend aandacht besteed aan deze problematiek. Zo ook in het door SIA RAAK internationaal gesubsidieerde project Schoolcijfers, een tweede natuur. Kenniscentrum Talentontwikkeling ondersteunt (aanstaande) leerkrachten en schoolleiders bij het analyseren, gebruiken en toepassen van informatie uit het Cito leerlingvolgsysteem. Op vier scholen worden in schoolsupportteams trainingen ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Daardoor verrijken leerkrachten hun handelingsrepertoire en verbeteren zij planmatig de leerlingenprestaties. De inhoud van deze trainingen is de basis voor materiaal waarmee Pabo-studenten direct in probleem georiënteerd onderwijs aan de slag kunnen.

In het project komen we tegemoet aan de wensen van leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs. Volgens enkele schoolleiders leveren zij eindeloos gegevens aan voor allerlei volgsystemen maar vragen zij zich af hoe ze de betekenis van deze gegevens beter kunnen begrijpen in hun onderlinge samenhang. Ook kunnen hun leerkrachten cito-data gebruiken voor het opstellen van groepsplannen. Maar leerkrachten en schoolleiders willen ook weten hoe ze meer uit diverse datasystemen (zoals het Cito) kunnen halen voor hun kinderen. En ze vragen zich regelmatig af hoe ze de leeropbrengsten van kinderen kunnen verbeteren. Bij spellingstoetsen zijn de data bijvoorbeeld eenvoudig te vertalen naar groepsplannen maar dat is niet zo eenvoudig bij de grootste knelpunten, het begrijpend lezen en woordenschat.

Door het project verandert de houding ten aanzien van het kritisch kijken naar data en het eigen handelen. Er worden meer vragen gesteld bij de data. Er ontstaat inzicht dat data niet los staan van het onderwijs, maar dat data informatie geven. Daarnaast is er meer kennis over het gebruik van de soorten toetsen per vakgebied. 'Het kijken naar leerlijnen en doelen is weer een eye-opener'. Enkele reacties van deelnemende leerkrachten tijdens de trainingen: 'Ik zie dat het een geheel is, niet dat de toetsen losstaan van het groepsplan en mijn onderwijs', 'Ik maak concreet in mijn groepsplan wat ik de komende periode ga doen', 'We verzamelen zoveel gegevens, wat gaan we daarmee doen in ons onderwijs? Dit project helpt ons daarbij.'

Projectfeiten

alle feiten over het project op een rij

Samenwerking

Lees meer

Looptijd

2012 - 2014

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen