Menu English

Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

NELSIS

Publicatiedatum: 01 januari 2010

Innovatieve scholen in het voortgezet onderwijs hebben het vak Nederlands in verregaande mate geïntegreerd in zaakvakonderwijs. Daardoor ontbreekt een doorgaande lijn voor lees- en schrijfvaardigheid en is er geen zicht op het bereiken van de referentieniveaus. De scholen willen dit probleem repareren door de ontwikkeling van systematisch materiaal gericht op lees- en schrijfvaardigheid als een doorgaande leerlijn voor de eerste 3 leerjaren vanaf de basisschool.

Toon:

Prototypes van lessen voor lees- en schrijfonderwijs met alle bijbehorende materialen (kader, werkboeken, antwoordboeken, handleiding voor de leerkracht, cursus voor leerkrachten om zelfstandig nieuw materiaal te ontwikkelen).