Menu
  English

  Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

  NELSIS

  Publicatiedatum: 01 januari 2010

  Innovatieve scholen in het voortgezet onderwijs hebben het vak Nederlands in verregaande mate geïntegreerd in zaakvakonderwijs. Daardoor ontbreekt een doorgaande lijn voor lees- en schrijfvaardigheid en is er geen zicht op het bereiken van de referentieniveaus. De scholen willen dit probleem repareren door de ontwikkeling van systematisch materiaal gericht op lees- en schrijfvaardigheid als een doorgaande leerlijn voor de eerste 3 leerjaren vanaf de basisschool.

  Toon:

  Wat kunnen innovatieve scholen doen om hun leerlingen betere lees- en schrijfvaardigheid aan te leren, aansluitend op de referentieniveaus?

  Projectbeschrijving

  Er is een kader opgesteld in overleg met 6 innovatieve scholen. Op basis van dit kader worden prototypes van lessen ontwikkeld waarbij de leerlingen zo zelfstandig mogelijk werken aan de ontwikkeling van hun lees- en schrijfvaardigheid. Hierbij is gebruik gemaakt van principes uit de genredidactiek. De lessen worden beproefd op de scholen en de resultaten geƫvalueerd. Op basis van de evaluatie worden de lessen bijgesteld en aan de scholen als model opgeleverd. De scholen moeten zelf verder gaan met de ontwikkeling van nieuwe materialen op basis van het kader en de lesvoorbeelden. Doel is het opleveren van een beproefd kader met voorbeeldlessen voor lees- en schrijfonderwijs voor havo/vwo aansluitend op de doelstellingen en de didactische wensen van de innovatieve scholen.

  In het jaar 2013 wordt een effectonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de prototypes in 2e en 3e klassen havo/vwo van 3 innovatieve scholen. Hierbij zullen de leerkrachten getraind en gecoacht worden in het gebruik van twee lessenseries gericht op het lezen en schrijven van het genre: roman. Middels voor- en na-toetsen gericht op genrekennis, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in het betreffende genre wordt vastgesteld of de experimentele klassen meer vooruitgaan dan controleklassen.