Menu English

Excellentie in Onderwijs

Uitdagend onderwijs
Publicatiedatum: 01 januari 2010

De ambitie van Hogeschool Rotterdam is het bieden van uitdagend onderwijs voor ambitieuze en excellente studenten, waarin ze in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot excellente professionals en tegelijkertijd relevante en innovatieve producten leveren aan de beroepspraktijk in de regio Rotterdam. Daarvoor is het honoursprogramma ontwikkeld.

Toon:

Het onderzoek bestaat grofweg uit twee te onderscheiden onderdelen:

  1. monitoring van de prestatie-indicatoren 
  2. beschrijvend onderzoek naar ervaringen van betrokkenen met het honoursprogramma

Doelen van het onderzoek zijn dat:

  • ervaringen systematisch worden vastgelegd, geanalyseerd en worden vertaald in sturende aanbevelingen voor ontwerp, ontwikkeling en uitvoering van onderwijsprogramma`s gericht op bevordering van excellentie;
  • kenniscreatie die tijdens het project tot stand komt, gedissemineerd kan worden tijdens symposia, in publicaties zowel binnen de HR als op landelijk niveau;
  • een adequate verantwoording over de voortgang en afronding van het project naar het CvB en Sirius kan worden gerealiseerd.

Verschillende onderdelen van het honoursprogramma worden onderzocht. Zo worden de ervaringen met de Minor+ (voorheen: Innovation Lab), pré-honoursprojecten en hogeschoolbrede honours keuzevakken in kaart gebracht. Ook wordt op dit moment onderzoek opgezet naar de indicatoren van studiesucces die kunnen bijdragen aan het versterken van de instroom van VO-leerlingen en zo mogelijk bijdragen aan versterking van het onderwijs in het VO gericht op doorstroom naar het HBO en het honoursprogramma.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen