Menu English

Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

Een meta-analyse

Publicatiedatum: 01 juli 2015

In het verleden zijn meta-analyses verricht op het gebied van algemene programma’s voor begrijpend lezen. In veel programma’s wordt ook gebruik gemaakt van strategie-onderwijs, maar het is nog onduidelijk welke condities van belang zijn voor goed strategie-onderwijs en welke condities bijdragen aan het bevorderen van begrijpend lezen. In deze meta-analyse wordt daarom de vraag beantwoord: wat zijn de condities waaronder leesstrategieën effectief zijn in het bevorderen van begrijpend lezen?

Toon:

Dit project valt onder Begrijpend Leesexperiment VMBO (BELEX)

Gekeken wordt naar de invloed van verschillende variabelen zoals de gebruikte didactiek, specifieke leesstrategieën, leerlingkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, type leerling) en programmakenmerken (zoals duur van de interventie, intensiteit van de interventie, training en coaching van docenten). Sinds de jaren ’90 wordt veel leesstrategie-onderwijs gegeven als onderdeel van het begrijpend lezen, zowel in basisonderwijs als voortgezet onderwijs, terwijl tegenwoordig vaak de effectiviteit wordt betwijfeld. De resultaten van deze meta-analyse zullen helpen bij het vaststellen van de condities, waaraan leesstrategie-onderwijs moet voldoen om effectief te zijn voor het begrijpend lezen.