Menu
  English

  Adolescentiepsychologie binnen de school

  Publicatiedatum: 01 september 2016

  Hogeschool Rotterdam werkt samen in zes opleidingsscholen voor voortgezet onderwijs. De opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken. Op deze manier wil de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam werken aan voldoende ruimte voor contextspecifieke varianten van opleidingsonderdelen.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Eén van de opleidingsonderdelen waarvoor door de opleidingsscholen is gekozen, is Adolescentiepsychologie. Op de lerarenopleiding kan geen ‘blik met leerlingen’ opengetrokken worden, wat op de scholen wel kan. Dat maakt het aanbieden van de onderwijsinhouden over Adolescentiepsychologie op een betekenisvolle en praktijkgerichte manier, kansrijk. De theorie – over de ontwikkeling van 12- tot 18-jarigen – kan meteen in de praktijk bekeken worden, omdat deze jongeren ter plekke aanwezig zijn.

  Adolescentiepsychologie is bij de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam een vak voor eerstejaars studenten. Zij oriënteren zich of het beroep van docent iets is voor hen en of zij iemand zijn voor het beroep. Zich oriënteren op het fenomeen ‘leerling’ hoort daarbij. De cursus Adolescentiepsychologie betreft de ontwikkelende mens tijdens de adolescentiefase van 12 tot 18 jaar, de fase waarop de meesten van hen deelnemen aan het voortgezet onderwijs en mbo.

  Schoolspecifiek

  De schoolopleiders konden zelf hun keuze bepalen voor en invulling geven aan de schoolspecifieke opdrachten. Zo zijn de studenten tijdens de bijeenkomsten de school in gegaan om leerlingen te interviewen over bijvoorbeeld hun identiteitsontwikkeling, om hen te observeren op genderspecifiek gedrag tijdens pauzemomenten, om docenten te interviewen over aansluiten bij leerlingen in verschillende fases van hun cognitieve ontwikkeling, of om morele dilemma’s aan leerlingen van verschillende leeftijden voor te leggen om hun morele ontwikkeling te bestuderen.

  Toetsing

  Om recht te doen aan het praktijkgerichte en betekenisvolle karakter van de leerwerktaak hebben de studenten een autobiografie geschreven als eindproduct. In die autobiografie verwerken de studenten vijf informatiebronnen expliciet: het handboek, de kennis uit de colleges (Powerpoints en kennisclips), de kennis uit enkele artikelen, de opbrengst van enkele praktijkopdrachten en relevante elementen uit hun eigen leven. 

  Teamvorming

  In het studiejaar 2016-2017 is in een pilot Adolescentiepsychologie herontworpen door een team van 4 instituutsopleiders en 9 schoolopleiders tot een leerwerktaak. De participanten aan dit ontwikkelteam kenden elkaar tevoren niet of nauwelijks. De teamleden hebben elkaar leren kennen, en ook elkaar leren waarderen en vertrouwen, iets wat in een team van opleiders onontbeerlijk is, en al helemaal als de afstand tussen de locaties tijdens de uitvoerig van de bijeenkomsten zo groot is, als hier het geval is.

  Blended learning

  Er zijn kennisclips opgenomen, zodat de beschikbare contacttijd besteed kon worden aan verwerkingsopdrachten in plaats van kennisoverdracht.