Menu
  English

  Begeleiden van complexe sociale systemen

  Hoe moeilijk te hanteren vraagstukken benaderd kunnen worden

  Publicatiedatum: 01 maart 2021

  Complexe sociale systemen zijn onvoorspelbaar, onoverzichtelijk en worden mede bepaald door de onderstroom van betekenisgeving door betrokkenen. Begeleidingskundigen doen samen met deelnemers uit het systeem (handelings)onderzoek rond de vraag welke taaie patronen zij reproduceren en hoe ze die kunnen doorbreken.

  Toon:

  Praktijkimpact

  Vanuit het lectoraat is actief meegedacht met de LVSC over het inrichting van een derde domein: erkend organisatiebegeleider. Dit is in 2020 gerealiseerd, waardoor de vereniging nu ook een erkenning en een register op dit terrein heeft. 

  Publicaties

  • Ronde, M.A. de (2016). Creatieve ruimte. Begeleidingskundige expertise gevraagd. Openbare les bij de start van het lectoraat Begeleidingskunde. Rotterdam: HR-uitgeverij.
  • Vries, M. de; Vermaak, H. & Ronde, M.A. de (2017). De hiërarchie voorbij. Tien wetmatigheden over zelfsturing. Gedachtenwisseling over organisatieontwikkeling en begeleidingskunde. Tijdschrift voor Begeleidingskunde. 6, 1, 2-13.
  • Ronde, M.A. de (2018), Supervisie in ontwikkeling. Vakgebied in een context van toenemende complexiteit. Tijdschrift voor Begeleidingskunde. 7, 1, 50-61.
  • Ronde, M.A. de (2020). Acht paradoxale opgaven bij het begeleiden van complexe sociale systemen. Tijdschrift voor Coaching. Nr. 4, december 2020, p. 42-48.