Menu
  English

  Begeleiden van complexe sociale systemen

  Hoe moeilijk te hanteren vraagstukken benaderd kunnen worden

  Publicatiedatum: 01 maart 2021

  Complexe sociale systemen zijn onvoorspelbaar, onoverzichtelijk en worden mede bepaald door de onderstroom van betekenisgeving door betrokkenen. Begeleidingskundigen doen samen met deelnemers uit het systeem (handelings)onderzoek rond de vraag welke taaie patronen zij reproduceren en hoe ze die kunnen doorbreken.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Vrijwel alle afstudeeronderzoeken die voltooid worden vanuit de masteropleiding Begeleidingskunde hebben betrekking op taaie patronen in complexe sociale systemen. Het richting geven aan de ondersteunende thesisbegeleiding daarbij is een belangrijke concrete activiteit vanuit dit onderzoeksthema. Ook onderzoeksprojecten vanuit het lectoraat, zoals Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces en Begeleidingskundigen in het Gedwongen kader worden gevoed vanuit deze onderzoekslijn.

  Verbinding met onderwijs

  De invulling van de leerlijn Begeleidingskundig Handelen van jaar 2 van de master Begegeleidingskunde is gevoed vanuit dit onderzoeksthema.

  Vanuit dit onderzoeksthema is de afstudeerroute van de masteropleiding Begeleidingskunde vormgegeven.