Menu
  English

  Evaluatieonderzoek project De Afstudeerzaak

  Evaluatie van een project van Hogeschool Rotterdam waarbij ‘langer studerenden’ worden begeleid door re-integrerende medewerkers.

  Publicatiedatum: 19 mei 2021

  In 2018 is het toenmalige Instituut voor Financieel Management (IFM) van Hogeschool Rotterdam (HR) gestart met het project ‘De Afstudeerzaak’. Inmiddels is De Afstudeerzaak een hogeschool breed project geworden. De ambitie is om door middel van een inclusieve aanpak het studentenwelzijn te vergroten en daarmee de kans op afstuderen te bevorderen. Centraal staat de begeleiding van studenten die in de afstudeerfase zijn vertraagd.

  Toon:

  Resultaten

  Onderzoeksrapport, dit zal naar verwachting medio 2021 worden afgerond.