Menu English

Evaluatieonderzoek project De Afstudeerzaak

Evaluatie van een project van Hogeschool Rotterdam waarbij ‘langer studerenden’ worden begeleid door re-integrerende medewerkers.
Publicatiedatum: 19 mei 2021

In 2018 is het toenmalige Instituut voor Financieel Management (IFM) van Hogeschool Rotterdam (HR) gestart met het project ‘De Afstudeerzaak’. Inmiddels is De Afstudeerzaak een hogeschool breed project geworden. De ambitie is om door middel van een inclusieve aanpak het studentenwelzijn te vergroten en daarmee de kans op afstuderen te bevorderen. Centraal staat de begeleiding van studenten die in de afstudeerfase zijn vertraagd.

Toon:

Projectbeschrijving

Projectbeschrijving

Begeleiders die in een niet-beoordelende rol hebben ten opzichte van de studenten, trachten in contact te komen met vertraagde studenten en hen te coachen in de richting van het weer contact zoeken met hun opleiding. Het team van begeleiders bestaat voor een belangrijk deel uit re-integrerende medewerkers.

Dit evaluatieonderzoek richt zich op een afgebakend deel van de Afstudeerzaak: het contact en de begeleidingsgesprekken tussen de re-integrerende medewerker en de student.  

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen in het kader van de evaluatie van het project “De Afstudeerzaak” door het bieden van inzicht in:

  • hoeveel studenten door dit project actief zijn gaan deelnemen aan hun afstudeerprogramma
  • de manier waarop de begeleiding wordt uitgevoerd
  • hoe de begeleiding bijdraagt aan het weer contact zoeken van de studenten met de docentbegeleiders van hun opleiding
  • de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de begeleiding 

Onderzoeksvragen

  • Hoeveel studenten, die in 2020 door de begeleiders zijn benaderd, zijn actief aan het (afstudeer-) programma van hun opleiding gaan deelnemen?
  • Op welke manier worden studenten door de begeleiders gestimuleerd in het actief (blijven) deelnemen aan hun afstudeerprogramma en wat zijn de ervaringen van begeleiders en studenten daarbij?

Verbinding met het onderwijs

Bij de uitvoering van het onderzoek worden zowel begeleiders als begeleide studenten geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen