Menu English

Oudercontact in het vmbo

Preventie van schooluitval

Publicatiedatum: 01 januari 2011

Hoe kunnen scholen voor vmbo in een grootstedelijke context het contact met ouders dusdanig vormgeven dat het bijdraagt aan preventie van schooluitval? Het onderzoek richt zich op het verbeteren van het contact tussen ouders en school met preventie van schooluitval als uiteindelijk doel van dit verbeterde ‘oudercontact’.

Toon:

Op basis van een literatuurstudie en een veldstudie op vier vmbo's is een testversie van een handreiking ontwikkeld die is bedoeld om scholen te ondersteunen in het verbeteren van het contact met ouders. Deze handreiking bestaat uit zes veronderstelde succesfactoren om de relatie tussen ouders en school en de inhoud van dit contact te verbeteren. Scholen kunnen op basis hiervan een eigen verbetering vormgeven en/of gebruik maken van vier uitgewerkte voorbeeldinterventies (kennismakings- en voortgangsgesprekken, een informatiekaart en het vormgeven van oudercontact rondom schoolloopbaankeuzes).

Deze handreiking is uitgeprobeerd op vijftien scholen in Rotterdam Zuid, waar de schooluitval het grootst is van Nederland. De conclusie uit het testen van de handreiking is dat het werken met de in de handreiking uitgewerkte interventies bij lijkt te dragen aan een beter contact tussen ouders en school en dat aannemelijk is dat, bij het integraal doorvoeren van deze aanpak, dit bijdraagt aan preventie van schooluitval. Het blijkt bovendien goed mogelijk ook in deze context ouders te bereiken.

Studenten en docenten van ISO en IvL (projectgroep minor VVS, excellente afstudeerders en stagiaires pedagogiek) hebben meegewerkt aan het onderzoek. Er zijn meerdere gastlessen verzorgd in bachalor- en masteropleidingen en de literatuurverkenning en (testversie van) de handreiking zijn benut als lesmateriaal.