Menu Zoeken English

Ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs

Het verbeteren van leerresultaten van kinderen
Publicatiedatum: 01 januari 2011

Onderzoek naar hoe scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam zich verhouden tot de programmadoelen van beleidsprogramma ‘ouders’ van Beter Presteren.

Toon:

De scholen hebben juni 2012 elk een verslag gekregen van de uitkomsten van de algemene vragenlijst voor hun school en van de school specifieke opdracht. Deze eindrapportage geeft de overkoepelende uitkomsten weer en maakt melding van de ervaringen met de gebruikte vragenlijst. Ook maakt een op basis van analyse aangepaste vragenlijst en een voorstel hoe hier in de toekomst mee te werken deel uit van deze rapportage. Met deze vragenlijst is in 2012-2013 gewerkt.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen