Menu English

Ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs

Het verbeteren van leerresultaten van kinderen

Publicatiedatum: 01 januari 2011

Onderzoek naar hoe scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam zich verhouden tot de programmadoelen van beleidsprogramma ‘ouders’ van Beter Presteren.

Toon:

De programmalijn ‘Ouders’ van Beter Presteren in Rotterdam zet in op het verbeteren van de leerresultaten van kinderen, onder andere door het vergroten van ouderbetrokkenheid. Daarmee wil men meer zicht krijgen op wat maakt dat scholen in de grootstedelijke context meer betrokken raken bij ouders en ouders bij de school(loopbaan) van hun kinderen. Concreet richt Beter Presteren zich op:

  • Het verbeteren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis
  • Educatief partnerschap tussen ouders en school
  • Ouders meer betrekken bij schoolloopbaankeuzes

In opdracht van Beter Presteren is vanuit onderzoekslijn Opvoederempowerment een vragenlijst ontwikkeld om te meten hoe ver de scholen zijn in het realiseren van deze programmapunten en die scholen input levert voor mogelijke verbeteringen.

Het onderzoek is in schooljaar 2011- 2012 uitgevoerd op 9 scholen die graag de stand van zaken met betrekking tot ouderbetrokkenheid op hun school in kaart wilden brengen. In schooljaar 2012-2013 hebben 12 scholen hieraan deelgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd door groepen tweedejaars studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) in het kader van hun lesmodule Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke problematiek (PMG). Per school heeft een groep studenten de ontwikkelde vragenlijst afgenomen bij de ouders. De studenten hebben daarnaast een product gemaakt of een onderzoek gedaan rond het thema ouderbetrokkenheid in opdracht van de school waaraan zij waren gekoppeld.