Menu
  English

  GOAL!

  Sociale jeugdprofessionals en sportbegeleiders samen voor één doel

  Publicatiedatum: 01 januari 2013

  Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen. Rotterdamse sportverenigingen en ondersteuningsorganisaties bewegen zich op hun beurt richting het sociale domein.

  Toon:

  Kern van het onderzoek

  Pilots in Hillesluis

  De kern van het onderzoek zijn drie pilots die tot ontwikkeling worden gebracht in de wijk Hillesluis in Deelgemeente Feijenoord in Rotterdam. De wijk wordt gekenmerkt door een accumulatie van problemen: werkeloosheid, armoede, slechte gezondheid, hoge (school)uitval en onveiligheid. De sportparticipatie is significant laag. In Hillesluis sport 65% van de bewoners niet. Wel is de score op sociale inzet van de bewoners in Hillesluis meer dan gemiddeld. 
  Actieve praktijkpartners uit de buurt zien zowel de noodzaak als de mogelijkheid om juist op deze locatie een gezamenlijke inzet van sport voor risicojongeren te ontwikkelen.

  Aanpak

  Voor ieder thema is een Pilotteam samengesteld met professionals van de sociale jeugdsector, professionals van de sportsector en professionals van ondersteunende organisaties. De teams zijn samengesteld uit professionals van de consortiumleden, aangevuld met professionals van sportPlusverenigingen. Elk Pilotteam wordt geleid door een onderzoeker van Hogeschool Rotterdam.

  Theoretisch kader

  In de literatuurverkenning 'Raamwerk sportieve interventies voor risicojongeren' van Niels Hermens en Marjan de Gruijter worden een deel van de werkzame principes van sportieve interventies voor risicojongeren weergegeven. Deze zijn in het bijzonder gericht op de betrokken professionalsen vrijwilligers en de samenwerking tussen de jeugdsector en de sportsector.
  Het paper werkt toe naar een raamwerk met indicatoren die onderzoekers van Hogeschool Rotterdam gebruiken bij hun onderzoek in de pilotteams. Denk daarbij aan institutionele factoren, persoonlijke factoren en randvoorwaarden die de samenwerking tussen jeugdsector en sport positief beïnvloeden.

  Pilots

  Wat is er onderzocht?