Menu English

DWARS Intercultureel Vakmanschap

Netwerkorganisatie voor gelijke kansen

Publicatiedatum: 01 januari 2013

De Academische Werkplaats DWARS (Diversiteit Werkplaats Academische Rotterdamse Stadsregio) is een netwerkorganisatie waarin effectieve kennis en vakmanschap op het gebied van interculturalisatie wordt gedeeld tussen doelgroep, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid zodat alle kinderen gelijke kansen worden geboden in het jeugdbeleid.

Toon:

Om het werken aan intercultureel vakmanschap (omgaan met verschillen) een extra impuls te geven, is eind 2010 het leernetwerk Diversiteitsbewust Vakmanschap opgericht. Het leernetwerk is onderdeel van DWARS, de Academische Werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de regio Rotterdam Rijnmond en bouwt voort op de onderzoeksresultaten uit de eerdere fasen van dit programma. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit vormen de kern van het leernetwerk.

De ambitie van het netwerk is om de werelden van onderzoek, beleid en werkpraktijk bij elkaar te brengen en gezamenlijk te werken aan het scheppen en verspreiden van kennis over intercultureel vakmanschap door het organiseren van kennisateliers en professionaliseringsbijeenkomsten.