Menu English

DWARS Intercultureel Vakmanschap

Netwerkorganisatie voor gelijke kansen

Publicatiedatum: 01 januari 2013

De Academische Werkplaats DWARS (Diversiteit Werkplaats Academische Rotterdamse Stadsregio) is een netwerkorganisatie waarin effectieve kennis en vakmanschap op het gebied van interculturalisatie wordt gedeeld tussen doelgroep, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid zodat alle kinderen gelijke kansen worden geboden in het jeugdbeleid.

Toon:

In de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond wonen circa 300.000 jeugdigen van 0-23 jaar. Ruim een derde is van niet-westerse herkomst. In zeven (deel)gemeenten in de Stadsregio is dat zelfs meer dan de helft. Niet-westerse jongeren wonen vaak in achterstandswijken en hebben meer te maken met schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten dan andere jongeren. Migrantenjongeren hebben ook meer emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsproblemen die hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Migrantenjongeren en hun ouders profiteren onvoldoende van het aanbod van preventie en zorg. Ze lijken moeilijk de weg naar de hulpverlening te vinden. En er kunnen barrières ontstaan door bijvoorbeeld botsende culturen. In de praktijk uit zich dit in het oververtegenwoordigd zijn van niet-westerse jongeren in de zware hulpverlening. Ze komen naar verhouding minder in aanraking met de ‘lichte’ ambulante hulpverlening.

Test