Menu
  English

  BRIDGE

  Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy

  Publicatiedatum: 01 oktober 2016

  Onderdeel van Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat gericht op een beter perspectief voor Rotterdam Zuid.

  Toon:

  Introductie

  BRIDGE is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), een twintigjarig programma dat zich richt op een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Dit moet er toe leiden dat Zuid het in 2032 net zo goed doet als het gemiddelde van de vier grote steden. En dat vraagt om een goede samenwerking.

  Thema's

  1. Wetenschap & Technologie en loopbaanoriëntatie 

   Het programma Wetenschap & Technologie en loopbaanoriëntatie (lob) is gericht op professionalisering van de leerkrachten. Het doel is om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap en Technologie en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) te verankeren in het curriculum. Naast maatwerkbegeleiding van de individuele scholen en W&T op Zuid werkbijeenkomsten worden materialen ontwikkeld zoals digitale lesbrieven en is een W&T-waaier ontwikkeld voor de deelnemers met eenvoudige lesjes die een leerkracht meteen in de klas kan uitvoeren. 

  2.  Ouders en loopbaanoriëntatie

   Het programma Ouders en lob is een professionaliseringstraject voor de begeleiding van vmbo- en po- schoolteams in de samenwerking met ouders, gericht op lob en het versterken bij ouders van loopbaan ondersteunend gedrag. 
   Er wordt gebruik gemaakt van ontwikkelde en geteste werkwijzen en materialen, zoals vastgelegd in de Handreiking Ouders en lob. Hiermee wordt per deelnemende school op maat gemaakt samenhangend pakketten aan activiteiten ontwikkeld en ingevoerd. Succesvolle voorbeelden zijn rapportgesprekken die worden omgevormd tot loopbaangerichte driegesprekken, thuisopdrachten en interactieve ouderavonden.

  3.  Mentoren op Zuid en loopbaanoriëntatie

   Vanuit Mentoren op Zuid ontvangen per schooljaar 1000 leerlingen van Zuid extra begeleiding door hbo-studentmentoren bij school, welzijn en lob. In het kader van BRIDGE werd lob prominenter in de methodiek van Mentoren op Zuid geïntegreerd en is nu een vast onderdeel van het programma. De studenmentorenapplicatie die studenten gebruiken om de bijeenkomsten voor te bereiden en te evalueren, levert data over de mate waarin lob onderdeel is van de mentoring.

   Wout de Folter vertelt welke inzichten studenten kunnen geven in de loopbaankeuzes van leerlingen.