Menu
  English

  Ethische reflectie in de jeugdbescherming

  Een onderzoek naar moreel beraad voor jeugdbeschermers

  Publicatiedatum: 03 maart 2021

  In dit project werd onderzocht hoe jeugdbeschermers omgaan met de voor hun beroepscontext kenmerkende morele dilemma’s en ethische vraagstukken. Samen met jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is onderzocht welke ondersteuning zij nodig hebben om goede ethische reflectie en argumentatie tot stand te brengen.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Het project bestond uit drie deelonderzoeken. In het eerste deelonderzoek wordt binnen drie teams van jeugdbeschermers onderzocht welke ethische vraagstukken er spelen in hun caseload en hoe zij die vraagstukken adresseren. Denk dan bijvoorbeeld aan welke rol ethische argumenten spelen in hun overwegingen.

  In het tweede deelonderzoek werd een conceptuele analyse gemaakt van een aantal veelgebruikte begrippen die in het eerste deelonderzoek naar voren komen.

  In het derde deelonderzoek werd in een participatief actieonderzoek samen met jeugdbeschermers een methodiek voor moreel beraad ontwikkeld die zij konden gebruiken in hun team. 

  Dit onderzoek ontstond vanuit de intensieve samenwerking tussen Instituut Sociale Opleidingen, Kenniscentrum Talentontwikkeling en JBRR rond het thema ‘reflectieve professional en vakmanschap’.

   

  Verbinding met het onderwijs

  Binnen de leerwerkgemeenschap Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bestond voor studenten die hun bachelorproef deden de mogelijkheid aan te sluiten op dit onderzoeksproject.

  De resultaten van het onderzoek droegen bij aan het ethiekonderwijs van de opleiding Social Work.