Menu English

Handreiking opleiding Social Work

Handreiking met voorstellen voor verdere implementatie Landelijk opleidingsdocument Social Work
Publicatiedatum: 22 juni 2022

In 2017 verscheen het Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk (LOD SW). Dit document biedt de inhoudelijke kaders bij een ontwikkeling die al eerder startte: de totstandkoming van een brede Social Work opleiding met daarin de drie profielen Jeugd, Zorg en Welzijn&Samenleving. Naar aanleiding van signalen van opleidingen Social Work dat er knelpunten zijn in de vertaling van het landelijk opleidingsdocument naar het curriculum van de Social Work opleiding, is in opdracht van het Landelijk opleidingsoverleg Social Work een projectgroep opgericht om de signalen te onderzoeken adviezen op te leveren voor SW opleidingen ter bevordering van verdere implementatie van het LOD SW.

Over het project

Projectbeschrijving

In deze handreiking bespreekt de projectgroep ‘Implementatie Landelijk opleidingsdocument SW’ voorstellen voor opleidingen Social Work die bijdragen aan verdere implementatie van het Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk (LOD SW) en de ontwikkeling van de opleiding Social Work. Aan het formuleren van deze voorstellen is een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten wat betreft de ontwikkeling van de Social Work opleiding op de verschillende hogescholen voorafgegaan. Uit deze inventarisatie blijkt dat er groot draagvlak is voor de brede Social Work opleiding, maar dat er knelpunten zijn wat betreft:

  • de verhouding generieke basis en profiel, vooral gegeven de registraties en studielast die aan de profielen zijn gekoppeld,
  • de brede beroepsidentiteit sociaal werk en de verhouding tot de profielen en specialisaties,
  • de brede kennisbasis sociaal werk,
  • de rol van de sociaal werker in maatschappelijke veranderingen.

De voorstellen ter verbetering van de implementatie van het LOD SW zijn opgesteld op basis van informatie uit interviews met zestig vertegenwoordigers van alle opleidingen Social Work, bestudering van accreditatierapportages standaard 1, bestudering van verdiepende literatuur en twee ontwerpsessies binnen het landelijk opleidingsoverleg Social Work.

(Beoogde) resultaten

Samenwerkingen

De projectgroep bestaat uit docenten Social Work Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Saxion, Avans, Zuyd, Windesheim. Met alle opleiding Social Work is samengewerkt tijdens bijeenkomsten van het Landelijk opleidingsoverleg Social Work. De klankbordgroep bestaat uit verschillende experts werkveld en opleidingen Social Work. De projectgroep is geformeerd in opdracht van het Landelijk opleidingsoverleg Social Work. De handreiking wordt overhandigd aan alle opleidingen Social Work.

ProjectfeitenLooptijd

2020 -  2022


Financiering

Landelijk opleidingsoverleg Social Work


Lectoraat

Lectoraat Professionele identiteit van de sociaal werker


Thema

Inclusie

Publicaties

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen