Menu English

Ouderonderzoek leren loont!: rapportage

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
M.E.A. Lusse, L. Schie,van, E.S.C. Ossevoort | Rapport | Publicatiedatum: 01 februari 2017
Gemeente Rotterdam heeft in 2015 het onderwijsbeleidsprogramma ‘Leren Loont!’ ingevoerd. Het beleidsprogramma is erop gericht ‘zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Rotterdam hun kansen te laten verzilveren’ (Gemeente Rotterdam e.a., 2015). Thema’s in Leren Loont zijn: - Een vliegende start - investeren in kwaliteit en bereik in de voorschoolse periode; - De beste leraar voor Rotterdam - voldoende, goed opgeleid en geschikt voor de Rotterdamse context; - Werken aan vakmanschap - vakmensen leveren, imago beroepsonderwijs, loopbaanleren; - Aansluiting onderwijs en jeugdzorg - elk kind een passende plek op school, ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar nodig; - Kwaliteit door schoolontwikkeling - doorgaande leerlijn, onderwijsresultaten, brede vorming. Ouderbetrokkenheid is geen apart beleidsthema, maar is in de benoemde thema’s verweven. In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld1. Met deze vragenlijst is de beleving van ouders onderzocht ten aanzien van zowel de thema’s de gemeente Rotterdam centraal stelt in het onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’ als de samenwerking tussen school en ouders. De vragenlijst zal aan het eind van de beleidsperiode (in 2018) nogmaals worden uitgezet in dezelfde wijken. Dit brengt in beeld of ouders meer tevreden zijn op de beleidsthema’s waar ‘Leren loont!’ op investeert en over de samenwerking met school. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste afname (de nulmeting) van de vragenlijst.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen