Menu English

Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen: onderzoek m.b.t. het City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Marinka Kuijpers, M.E.A. Lusse, M.B. Strijk, L. Schie,van | Rapport | Publicatiedatum: 01 maart 2018
Het onderzoek heeft betrekking op een pilot Ouderbetrokkenheid bij LOB dat in het schooljaar 2016/2017 heeft plaatsgevonden in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De pilot is onderdeel van een zogenoemd ‘City Deal’ project preventie jeugdwerkloosheid migrantenjongeren. Het doel van dit City Deal-project is de samenwerking met ouders steviger te kunnen verankeren als onderdeel van het loopbaanleren in het vmbo.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie