Menu Zoeken English

Let's play (serious gaming)

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
E.M. Brand, K. Greaves-Lord, C.H.Z. Kuiper, P. Vuijk, K.C.M. Bul, A. Maras | Artikel | Publicatiedatum: 29 september 2015

Schooltransitiemanagement voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis

Jeugdigen met autismeproblematiek hebben moeite met het aanpassen aan nieuwe situaties. De overgang naar het (speciaal) voortgezet onderwijs kan voor deze jeugdigen een uitdaging vormen. Het is daarom van belang dat op de basisschool programma’s worden ingezet die ertoe bijdragen dat deze leerlingen goed voorbereid de overstap kunnen maken.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen