Menu English

Future Thinking Skills

Project: Docentschap van de toekomst

Het vermogen te anticiperen op een onzekere toekomst, Future Literacy Skills, worden gezien als een belangrijke vaardigheid voor toekomstige generaties. De toekomst is immers geen vaststaand gegeven. Ze is een resultaat van in het verleden ingesleten patronen en de manier waarop die patronen blijven bestaan, breken of ombuigen. De toekomst is nooit af en is al lang geleden begonnen. We kunnen haar niet voorzien. Wel kunnen we ons weloverwogen voorstellingen maken van mogelijke toekomsten. Future Thinking, The Game biedt theorie en methodiek om onzekerheid over de toekomst te reduceren door het verzamelen en creëren van voorkennis en het scheppen van ruimte voor het onverwachte.

Toon:

Het project

  

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje in het miroboard waarop het spel gespeeld wordt. Ons doel is jou, als onderwijsbestuurder, onderwijzer of andere betrokkene, uit te nodigen en te ondersteunen bij het nadenken over mogelijke toekomsten. Dit essay bouwt voort op ruime ervaring, binnen Hogeschool Rotterdam en elders, met future literacy en design-thinkingmethodieken en het koppelt kennis over trend- en toekomstonderzoek aan inzichten over onderwijsmethodiek. We hopen hiermee de waarde van de doorontwikkeling van deze methodieken tot een daadwerkelijk speelbaar serious game te onderbouwen.

Link naar het miroboard volgt nog.

Resultaten

Resultaten van de spelronde docentschap van de toekomst vind je hier.