Menu English

Afgerond project CO2-transparantie in transport – een blockchain verkenning

Een blockchain verkenning

Het project is een onderzoek naar de mogelijkheden om CO2-gegevens van het transport per product met blockchain-technologie te delen en wat nodig is om een ‘proof of concept’ te realiseren.

DO IT is een internationaal bedrijf dat de handel en distributie organiseert van gecertificeerde biologische producten en grondstoffen. Het wegtransport wordt in Nederland door Van Reenen Transport verzorgd. DO-IT wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Inzicht in (m.a.w. transparantie over) hoe duurzaam het transport verloopt op productniveau zou daaraan een cruciale bijdrage kunnen leveren. Duurzaamheid wordt vaak afgemeten aan de CO2-uitstoot.

Van blockchain-technologie wordt verwacht dat deze kan zorgen voor transparantie in de supply chain. Een blockchain is een technologie waarbij gebruikers onderling gegevens kunnen uitwisselen zonder tussenkomst van derden. Daarnaast kan men hiermee ook de historie van de opgebouwde gegevens zien en hoe deze gegevens eventueel zijn gewijzigd.

Vanwege de gewenste transparantie is een verkenning gedaan naar “In hoeverre is het mogelijk en wenselijk om CO2-gegevens van het transport per product middels blockchain-technologie te delen en wat is nodig om hier een ‘proof of concept’ voor te realiseren?” 

Hiertoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
1. Een informatieanalyse is uitgevoerd waaruit blijkt dat de huidige datastromen en logistieke systemen voldoende informatie bevatten om een CO2-footprint te bepalen per product.
2. De technische haalbaarheid is bepaald aan de hand van een proof of concept die dit aantoont. 
3. Onderzoek is gedaan naar trends m.b.t. duurzaamheid, waarbij de interesse onder en meerwaarde voor eindconsumenten bepaald is. Hieruit is vast te stellen dat de interesse in duurzaamheid de laatste jaren toeneemt, maar dat dit zich niet volledig vertaalt in een vraag naar CO2-transparantie per product.
4. Onderzoek naar de meerwaarde van blockchain technologie voor DO-IT en Van Reenen Transport. Gebleken is dat de volledige transparantie over vervoersprestaties vaak nog gevoelig is.
Daarom resulteert het onderzoek met de conclusie dat bij ketens waarin al nauw wordt samengewerkt aan de hand van partnerships, dat dit goede broedplaatsen zijn voor het toepassen van blockchain.

Welke resultaten en inzichten zijn tot stand gekomen? 
- De resultaten en inzichten zijn beschreven in het artikel: ‘Demasking the blackhole of transportation. A blocking road naar de ontwikkeling van een CO2 georiënteerde (product) app.’
- De resultaten zijn gepresenteerd op het mini-symposium ‘Blockchain in Logistics’  (& Foto’s)
- Ten behoeve van netwerkvorming en kennisdisseminatie onder mkb’ers over blockchain is een artikel gepubliceerd in de nieuwsbrief van Evofenedex.
- Onderzoek naar trends in consumentenkeuzegedrag waaruit blijkt dat de interesse van eindconsumenten in duurzaamheid de laatste jaren toeneemt, maar dat zich dit niet volledig vertaalt naar een vraag naar CO2-transparantie per product.  Zie hieronder.
- Input voor vervolgonderzoek (zie laatste alinea)

Hoe heeft het onderzoek bijgedragen aan het oplossen van vragen uit het veld?
Dit project heeft een stap gezet naar het ontwikkelen (en overdraagbaar maken) van kennis over blockchain en over transparantie per product.

Op welke manier hebben de netwerkpartners bijgedragen in dit project?
Centric heeft deelgenomen aan de projectgroepbijeenkomsten. Daarnaast is zij opdrachtgever geweest voor twee afstudeeropdrachten. Dit heeft een informatieanalyse opgeleverd t.b.v. het delen van CO2-informatie en de tweede afstudeerder heeft in dienst van Centric de technische haalbaarheid aangetoond. De verslagen zijn hier te vinden.

DO-IT heeft deelgenomen aan de projectgroepbijeenkomsten. Daarnaast is deze partner opdrachtgever geweest voor een afstudeeropdracht die bijdroeg aan inzicht in hoeverre de transparantie gewenst is en meerwaarde biedt voor de verschillende type MKB bedrijven in de logistieke keten waar DO-IT deel van uitmaakt (waaronder DO-IT zelf).  Helaas heeft dit niet geleid tot een afstudeerrapport.
Evofenedex heeft deelgenomen aan de projectgroepbijeenkomsten en bezocht het symposium.  Ten behoeve van netwerkvorming een artikel geschreven en gepubliceerd in hun nieuwsbrief.
Van Reenen Transport heeft deelgenomen aan de projectgroepbijeenkomsten en informatie aangeleverd ten behoeve van de informatie analyse.

Hoe worden de resultaten benut voor het onderwijs?
De resultaten van dit project worden gebruikt bij de minor Innovative Logistics and IT van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is in het vak Logistiek en Informatica (3e jaars vak van opleiding Logistics Management van Hogeschool Rotterdam) het onderwerp blockchain een verplicht onderdeel geworden.
Tijdens het project bleek dat de mkb-projectpartners een achterliggende generiekere vraag hadden: 

Hoe kunnen we de blockchain technologie toepassen voor onze logistieke en financiële processen en welke
impact heeft dat op onze positie in de keten?
Met dit inzicht is het vervolg op dit KIEM project geschreven: Een SIA RAAK MKB project ‘Blockchain in logistics’. De doelstelling van dit project is het verkrijgen van kennis en inzicht in de mogelijkheden en effecten van blockchain-technologie voor logistieke en financiële processen van mkb’ers. Het beoogt modellen en quickscans te ontwikkelen die voor een brede groep mkb’ers bruikbaar zijn. 
 
 
Resultaten
 
 
 
 
 
 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen