Menu English

Expeditie Duurzame Zorg

Publicatiedatum: 01 mei 2019

Dit project betreft een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg, die in de jaren 2014-2017 in verschillende regio’s heeft plaatsgevonden. In de evaluatie wordt teruggeblikt op de expeditie als vorm om te leren en te ontwikkelen, wordt bezien welke resultaten de expeditie heeft opgeleverd en wordt het strategische vermogen van zorginstellingen onder de loep genomen.

Toon:

Zorgexpedities

In de periode 2014-2017 hebben MVO Nederland en Triocare enkele ‘Zorgexpedities’ georganiseerd om zorginstellingen uit te dagen om aan de slag te gaan met verduurzamen. Aan de expedities namen bestuurders en medewerkers van verschillende zorginstellingen deel. Samen ontdekken en leren was het devies. De expeditie is te beschouwen als een innovatief strategieproces. Daarmee sluit ze aan bij de thematiek van Next Strategy, waarbij strategieontwikkeling niet wordt beschouwd als een plan maar als een (leer)proces en waar wordt gezocht naar hoe zo’n proces vorm kan krijgen.

De Zorgexpedities worden langs drie lijnen geëvalueerd. Ten eerste wordt teruggekeken welke resultaten – voorbeelden van concrete verduurzaming – dankzij de Expeditie zijn bereikt. Ten tweede wordt bezien in hoeverre de werkmethode van de Expeditie – met elkaar leren en innoveren – door de zorginstellingen is doorgezet. Ten slotte wordt met de zorginstellingen gekeken welke strategische uitdagingen nu aan de orde zijn en in hoeverre het strategische vermogen van de zorginstellingen in staat is om deze uitdagingen te pareren.

Het onderzoek vindt plaats door middel van diepte-interviews met leden van de raad van bestuur van tien zorginstellingen – ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidzorg en thuiszorgorganisaties. De interviews zijn gestructureerd aan de hand van stellingen rondom vier thema’s: 1) ontwikkelen naar de toekomst, 2) duurzaam handelen, 3) leren en 4) participeren in de MVO Expeditie Duurzame Zorg.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek dienen om een mogelijk vervolg op de Zorgexpedities voor te bereiden. De inzichten zijn ook bedoeld om te delen met diverse partijen in de zorgsector en met elkaar verder te komen waar het gaat om het strategische vermogen van zorginstellingen. Dat laatste is uiterst relevant gegeven de grote vraagstukken waar de sector voor staat, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de complexe financiering en de veranderende zorgvraag.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen