Menu English

Expeditie Duurzame Zorg

Publicatiedatum: 01 mei 2019

Dit project betreft een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg, die in de jaren 2014-2017 in verschillende regio’s heeft plaatsgevonden. In de evaluatie wordt teruggeblikt op de expeditie als vorm om te leren en te ontwikkelen, wordt bezien welke resultaten de expeditie heeft opgeleverd en wordt het strategische vermogen van zorginstellingen onder de loep genomen.

Toon: