Menu
  English

  Bibliotheek van de Toekomst

  Publicatiedatum: 01 januari 2018

  Bibliotheken zien hun bezoekersaantallen teruglopen en voelen de noodzaak te veranderen. In het onderzoek “Bibliotheek van de Toekomst” wordt gefocust op de nieuwe sociaal-maatschappelijke waarde en een nieuwe businesscase voor bibliotheken in Nederland.

  Toon:

  Voorlopige resultaten

  Het onderzoek bevindt zich momenteel in een verkennende fase. Er wordt gestreefd naar het opleveren van een openbaar rapport en publicaties in vak- en branchebladen alsmede een consumentblad naar mate het onderzoek vordert cq afgerond is.