Menu
  English

  Het mkb klaar voor de toekomst met soft controls

  Soft controls als hulpmiddel om de performance te vergroten

  Het promotieonderzoek heeft als doel om door middel van verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de relatie tussen soft controls en performance. Op basis daarvan worden soft control interventies ontwikkeld die effectief zijn voor het mkb om de performance te vergroten.

  Toon:

  Beoogde resultaten

  Momenteel is er weinig kennis over de relatie tussen soft controls en performance en over welke soft controls toegepast kunnen worden om de performance te vergroten. Het eerste doel van het onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in welke soft controls toegepast worden in het mkb en op welke wijze deze bijdragen aan verschillende performance indicatoren. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in welke specifieke kenmerken van het mkb belangrijk zijn om in beschouwing te nemen en tot slot de effectiviteit van de interventies onder de loep genomen. Het proefschrift beoogt vier wetenschappelijke artikelen op te leveren.

  De resultaten van het onderzoek worden eveneens geïmplementeerd in modules die een relatie hebben met soft controls.