Menu Zoeken English

Ethiek van hypotheekadvies

Hoe denkt met over 'goed en kwaad'?

Dit is een onderzoek naar de moraal van hypotheekadviseurs. Welke morele problemen en dilemma’s komen adviseurs tegen bij hun werk? Hoe kijken zij naar moraal en waar liggen verbeterpunten?

Over het project

Projectbeschrijving

Doelstelling van dit onderzoek is om te omschrijven welke verschillende zienswijzen hypotheekadviseurs op hun werk hebben en welke rol moraal daarin speelt. We willen hen helpen moreel weerbaarder te worden door de morele dilemma’s te identificeren waarvoor zij zich gesteld zien en aanbevelingen te doen over hoe zij ermee om kunnen gaan.

In het bijzonder zal worden onderzocht hoe bij hypotheekadviseurs wordt omgegaan met de spanning tussen officiële wetgeving, zelfopgelegde en AFM richtlijnen, commerciële belangen en de grote wensen van een klant. Zijn geldende richtlijnen en doelstellingen uitvoerbaar? Hoe reageren adviseurs op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vraagstukken rondom buy to let, milieu en familiebanken?

Projectaanpak

Om de moraal van hypotheekadvies beter te begrijpen zijn 15 interviews gehouden met adviseurs. Er is bovendien een Q-onderzoek ingevuld door 30 hypotheekadviseurs. Uit deze (kwalitatief) empirische resultaten is een beeld ontstaan van de morele dilemma's waar deze professionals mee te maken hebben en hoe zij daar op reageren.

Verbinding onderwijs

Dit onderzoek draagt er aan bij dat ook de volgende generatie hypotheekadviseurs ethisch voldoende is onderlegd om de juiste afwegingen te kunnen gaan maken.

(Beoogde) resultaten

Advies aan hypotheekadviseurs. Wetenschappelijke publicatie. 

Samenwerkingen

Ondernemers in hypotheekadvies.

Projectfeiten

 

2020 - 2021

 

SIA-NWO

 

Lectoraat Bedrijfsethiek

 

Versterking professionele moraal  

Actueel

Onderzoek updates & highlights

De hypotheekwereld vormt het hart van het kapitalisme. Voor geen enkele uitgave doen consumenten zo’n grote investering. Het is daarom goed dat professionals blijven nadenken over de ethische kant van hun werk.

Dr. Jelle van Baardewijk Lector Bedrijfsethiek

Medewerkers

betrokken bij dit project

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen