Menu English

Saskia Klinkenberg

Docent-onderzoeker

Saskia is sinds januari 2021 betrokken als docent-onderzoeker bij het lectoraat Persoonsgerichte (palliatieve zorg) van Kenniscentrum Zorginnovatie. Naast het traineeship is zij werkzaam als hogeschooldocent bij het Instituut voor Gezondheidszorg onder andere bij de opleiding Verloskunde.

‘Zou het niet fantastisch zijn als het werken met Storytelling, het werken met verhalen een serieuze plek krijgt in het onderwijs?’

Saskia Klinkenberg Docent-onderzoeker

Dit is de missie van Saskia, hogeschooldocent bij Hogeschool Rotterdam. Door het vangen en optekenen van het verhaal leert de student verbanden te leggen tussen wie zij is, haar inbreng, waarden en normen en het verhaal van de client/patiënt/klant. Verhalen zorgen voor verbinding, geven inzicht. Je hoort wat er toe doet voor de ander en dit is de aanzet tot zorg en oplossingen die aansluiten bij de client. Op die manier maak je de zorg persoonsgericht. Verhalen maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens.

Vanuit haar ervaringen met storytelling in de minor Kansrijke zorg en uit de Urban Health week, is het voor Saskia duidelijk geworden dat studenten zichzelf als zorgverlener en als persoon leren kennen door het leren kennen van het verhaal van zichzelf en de ander. Dit wordt als heel impactvol ervaren door studenten. In het traineeship gaat Saskia in een verkennend onderzoek zicht proberen te krijgen op hoe dit ‘leren kennen’ verloopt en wat dit de studenten oplevert.

Achtergrond

‘Er was eens een docent…

Het leukst aan haar werk vindt ze het werken met verhalen, de echte verhalen van studenten, klanten, cliënten en organisaties. Kenmerkend voor verhalen is dat zij zich niets aantrekken van schoolstructuren, procedures en fysieke locaties, ze lopen er dwars doorheen. In een verhaal vertellen mensen vaak ongemerkt wie zijn, waar ze vandaan komen en wat hun wens is. En is het verhaal niet het beste startpunt voor contact, begrip, samenwerking en hulp of producten die echt aansluiten?

Ik begin aan een nieuw avontuur. En stap een nieuwe wereld binnen. Een traineeship bij het lectoraat van Marieke Groot. Een nieuwe wereld vol met onzekerheden (draken genoemd in de vertelstructuur), mogelijkheden, hulp, inzichten. Ik ga nieuwe skills ontwikkelen en zal draken en mentoren ontmoeten. De opbrengst breng ik graag naar de onderwijswereld. De kracht, wijsheid en toepassing van verhalen, die wil ik tastbaar, toegankelijk en zichtbaar maken.’

Producten

 • Voor, tijdens en na de opleiding tot Storyteller heeft Saskia zich verdiept in storytelling en dit ook binnen het onderwijs vormgegeven. De resultaten zijn verwerkt in diverse producten. Saskia heeft een reislogboek voor studenten gemaakt; een heldenreis in 8 etappes gebaseerd op De reis van de held van Joseph Campbell en de held in je eigen verhaal van Mieke Bouma.
  Samen met studenten heeft ze het werken met verhalen vormgegeven en het belang en de waarde van storytelling in het onderwijs laten zien. De resultaten zijn gebundeld in: De vrouw die het lange pad heeft gewandeld. Verhalen van en over studenten uit de minor kansrijke zorg.
 • Wat leert het kennen van het eigen verhaal de student van de zorgopleidingen? 

  Saskia Klinkenberg onderzoekt de kracht en de werking van de eigen verhalen. Wat leert het zoeken en het kennen van het eigen verhaal de student?

  • Draagt het kennen van het eigen verhaal bij het ontwikkelen van je persoonlijke ontwikkeling?
  • Draagt het kennen van het eigen verhaal bij het beroeps- en professionele ontwikkeling?
  • En wat leert het optekenen van het eigen verhaal de student in relatie tot persoonsgerichte zorg?
  • Verrijkt het werken met verhalen het curriculum? En wat is daarvoor nodig?

Podcast: ‘Wat ik je wil vertellen…,verhalen over liefde, leven, verlies en winst.

afsluiter van de minor Kansrijke Zorg 2020

In de podcast van vier afleveringen hoor je verhalen van moeders die de studenten hebben leren kennen tijdens de stageperiode bij Moeders van Rotterdam en het Babyhuis en je hoort verhalen van studenten zelf, over hun ontwikkeling tot de professional die ze willen zijn. In februari 2021 verschijnen er 6 raps. De teksten van deze rap zijn gebaseerd op verhalen van en over studenten zelf, geschreven door studenten uit de minor Kansrijke Zorg 2020-2021. Meer weten? Neem contact op met Saskia.

Volg Saskia Klinkenberg

op social media

 LinkedIn

Project(en)

Van Saskia Klinkenberg

Publicatie(s)

Van Saskia Klinkenberg