Menu English

Werken met verhalen en hoe we dansen met draken in het onderwijs

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

S. Klinkenberg | Artikel | Publicatiedatum: 02 juli 2023
Door het werken met verhalen en de ontmoeting met de draak geeft de student invulling aan haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en ontwikkelt de student haar visie op het beroep. De student leert de context van de cliënt of klant zien en begrijpen. Door het leren kennen van de verhalen ontdekt de student eigen waarden en normen. Deze waarden kleuren de interpretaties in het professionele handelen. De verhalen geven inzicht, aanzet tot oplossingen en maken je uiteindelijk rijker in de uitoefening van je beroep en als mens.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie