Menu
  English

  Lectoraat Wijkzorg

  van dr. Henk Rosendal

  "Geen anoniem telefoonnummer van een thuiszorgorganisatie, maar Marijke, de wijkverpleegkundige."

  Henk Rosendal Lector Wijkzorg

  De toekomst van de zorg ligt vooral in de wijk. Daar wonen de chronisch zieken en ouderen, daar liggen de mogelijkheden voor vroegtijdig signaleren en interveniëren. Zes van de zeven 80-plussers wonen zelfstandig thuis! De wijkverpleegkundige keert terug en de verdere ontwikkeling van de wijkzorg is een dringende opgave. Nu de wijkverpleging van de AWBZ over is naar de Zorgverzekeringswet, moeten verzekeraars op andere manieren wijkverpleging inkopen. Daarvoor is het belangrijk het wijkverpleegkundig handelen waar mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen en in een systeem van richtlijnen onder te brengen. In het project Wijkverpleegkundige Richtlijnen is hieraan gewerkt. De uitkomsten dienen als input voor de curricula van het hbo-V. Henk Rosendal werkt samen met Thuiszorg Rotterdam, onder meer aan het project Thuis in de Buurt, waarin kleine buurtgerichte teams van verzorgenden, wijkverpleging en huisartsen integrale zorg bieden.

  Samenwerking

  ActiZ, Thuiszorg Rotterdam, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), LaurensHogeschool Arnhem en Nijmegen.