Menu English

Peter Vanhoof

Promovendus Vaders en zonen

Promotieonderzoek

Ambulante hulpverleners onderschatten vaak de betrokkenheid van vaders en zien hen minder als hulpbron dan moeders. Vaders van hun kant zijn vaak terughoudend vanuit bijvoorbeeld de angst om aangevallen te worden in hun autoriteit of om minder positief bejegend te worden dan de moeder.

In dit promotieonderzoek worden nieuwe werkvormen ontwikkeld die de samenwerking van hulpverleners met vaders bevorderen. Daarmee kunnen vaders bijdragen aan het bevorderen van het hulpverleningsproces van de zoon.

Project(en)

Van Peter Vanhoof

Publicatie(s)

Van Peter Vanhoof