Menu English

Gosse Romkes MSc.

Oud-medewerker / oud-promovendus

Na een 1ste graads lerarenopleiding aan de Hanzehogeschool Groningen, een studie interdisciplinaire onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en een master in Business Administration aan Businesschool Nederland heeft Romkes in 2020 zijn PhD gehaald met onderzoek naar de inhoud en het verloop van het leerproces ‘Leren Lesgeven’.

Vanuit zijn brede opleidingsachtergrond heeft hij in een grote verscheidenheid aan functies gewerkt in de meeste schooltypen van primair tot hoger onderwijs. Op dit moment is hij werkzaam binnen het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam als Praktijkonderzoeker binnen het lectoraat Didactiek, als medecoördinator en initiator van een nieuwe minor ‘Effectief in de klas’ en als Instituutsopleider op een tweetal opleidingsscholen in Den Haag.

Als praktijkonderzoeker ontwikkelt hij binnen het Lectoraat Didactiek een instrument waarmee inzichtelijk wordt in welke mate docenten de principes van een Didactiek van Hoge Verwachtingen (DHV) in hun klassen toepassen. Deze didactiek staat centraal binnen het lectoraat. In de minor ‘Effectief in de klas’ wordt de kennis, de ervaring en de inzichten vanuit de twee lectoraten Didactiek en Pedagogiek gecombineerd met de uitkomsten van zijn proefschrift. Hiermee kan het de beroepsvaardigheid in de klas op een viertal facetten in een half jaar substantieel worden versterkt. Daarbij onderhoudt hij steeds een nauwe relatie met de onderwijs- en lespraktijk met het begeleiden van grote groepen studenten bij hun stage in twee opleidingsscholen in Den Haag.

Zoals uit bovenstaande blijkt is ‘Leren Lesgeven’ en het leren van ‘Complexe beroepsvaardigheden’ zijn passie en komt hij graag in contact met gelijkgestemden.

Project(en)

Van Gosse Romkes MSc.

Publicatie(s)

Van Gosse Romkes MSc.