Menu English

Freddy Veltman-van Vugt

Oud-lector Versterking Beroepsonderwijs en promovenda

Freddy Veltman werkt vanaf 1991 bij de Hogeschool Rotterdam (HR). Daarvoor is zij lange tijd werkzaam in het beroepsonderwijs als docent, adviseur, consultant en directeur.

Zij werkt onder meer in (leraren)opleidingen voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden in zowel een inservice-, MBO- als HBO setting (HR). Met ingang van 2004 werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat Versterking Beroepsonderwijs, vanaf 2008 als lector en sinds 2011 als lector bij Kenniscentrum Talentontwikkeling, onderzoekslijn Doorstroom en Doorlopende Leerlijn (DDL, nu Optimalisering Leerprocessen). Zij combineerde tot september 2014 haar werkzaamheden binnen het kenniscentrum met docentschap bij de Master Leren en Innoveren, waar zij ook inhoudelijk eindverantwoordelijk was voor het curriculum.

Freddy Veltman richt zich op:

  • het bieden van ondersteuning (zowel in- als extern) bij de ontwikkeling van uitdagende, innovatieve-, flexibele- en maatwerk onderwijstrajecten (inclusief Honours-programma's) gericht op het "oogsten van talent";
  • het bevorderen van een onderzoekcultuur binnen de Instituten voor Lerarenopleidingen en Sociale opleidingen;
  • het bieden van ondersteuning bij de vertaling van de output van onderzoek naar de curricula van de Bacheloropleidingen;
  • professionalisering van docenten (in opleiding), zowel in- als extern als het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Master Leren & Innoveren

Project(en)

Van Freddy Veltman-van Vugt