Menu English

Wetenswaardig voor curriculumontwikkeling

Door lectoraatskring van lectoraat Integrale Curriculumontwikkeling, Kenniscentrum Talentontwikkeling

We zijn het boek ‘Wetenswaardig’ van Erik Meester gaan lezen met de verwachting dat het ons een prettig overzicht biedt van een aantal ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan een curriculum, en aan die verwachting is ruimschoots voldaan. Dus over of het boek de moeite waard is, kunnen we kort zijn: Zéér wetenswaardig! In dit blog lichten we deze mening verder toe, geven we wat achtergrond over het boek én delen we onze selectie van de meest waardevolle inzichten die het ons heeft opgeleverd. En wil je het boek hierna ook lezen? Hier vind je hem in onze mediatheek.

Voor docenten en onderwijskundigen in het hbo zou de subtitel van het boek, ‘curriculumontwikkeling voor primair onderwijs’ de indruk kunnen wekken dat je verder moet zoeken, maar na het lezen is onze indruk dat enkel de voorbeelden – allen uit het primair onderwijs ontleend – vragen om een vertaalslag naar hbo (die doorgaans eenvoudig te maken valt). De principes die Meester beschrijft zijn namelijk op elk onderwijs van toepassing. Mogelijk kan de subtitel van het boek worden verklaard doordat Meester werkzaam is bij, en het boek zodoende ook heeft geschreven ter ondersteuning van, twee opleidingen gericht op het primair onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

In het boek beschrijft Meester hoe je van curriculumtheorie (dimensie 1) via curriculumontwerp (dimensie 2) tot curriculumimplementatie (dimensie 3) komt. Bij de eerste dimensie worden kernbegrippen geïntroduceerd, laat Meester zien welke uiteenlopende ideeën er zijn over de invulling van onderwijs (ideologieën) en hoe onderwijswetenschap een rol kan spelen in de keuzes die je als curriculumontwikkelaar onvermijdelijk moet maken. Bij de tweede dimensie worden onderbouwde principes geschetst die richting geven aan het ontwerpproces. Daarnaast geeft Meester een praktisch stappenplan: een ontwerpmodel voor curriculumontwikkeling. De derde dimensie is gericht op curriculumimplementatie en benadrukt het belang van (formeel en informeel) leiderschap en de condities voor het succesvol ontwikkelen van een curriculum.  

Curriculumontwikkeling kan een taai en weerbarstig proces zijn, waarbij het soms lastig is om de doelen voor ogen te houden en daarop te blijven koersen. Het kan daarom helpen om te werken vanuit een aantal uitgangpunten en modellen, niet alleen als houvast maar ook als wetenschappelijke onderbouwing van gemaakte keuzes. Omdat Wetenswaardig een bruikbare bron kan zijn, hebben we onze inzichten samengevat in drie figuren. Deze voorproefjes kunnen als basis dienen om met elkaar in gesprek te gaan over mooi onderwijs en kunnen daarmee een fundament vormen voor een doordacht en samenhangend curriculum. Een goed curriculum ontwerp je immers niet alleen!

Meester, E. (2021). Wetenswaardig: curriculumontwikkeling voor primair onderwijs. Pica.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen