Menu
  English

  Openbare les Jeroen Pruijn

  Op 31 januari 2023 vond de openbare les plaats van Jeroen Pruijn, lector Maritieme Innovatie. Tijdens de les werd een documentaire getoond waarin hij zijn onderzoeksprogramma voor de komende jaren toelicht. Ook werd de bij zijn openbare les behorende publicatie gepresenteerd.

  Terugkijken

  De openbare les bestond uit een introductie door lector/dagvoorzitter Kees Machielse, het vertonen van Jeroens documentaire, een vraag- en antwoordsessie met het aanwezige publiek en de officiële installatie door Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Je kunt de openbare les hier in zijn geheel terugkijken:

  De documentaire is verderop op deze pagina ook los te bekijken.

  Cruciale schakel

  Schepen zijn een cruciale schakel in elke productie- en toeleveringsketen en verzorgen tot wel 90% van al het transport. Maar ze hebben ook een grote bijdrage in broeikasgasemissies en lokale emissies en bevatten veel gevaarlijke materialen. Om dit te veranderen, moeten we rekening houden met de volledige levensduur van een vaartuig, inclusief de ontmanteling en het juiste hergebruik van gebruikte materialen. 

  Systems Engineering

  In zijn documentaire laat Jeroen zien hoe hij werkt aan een robuuste ontwerpbenadering voor schepen die is gebaseerd op 'Systems Engineering'. Dit zal ons in staat stellen om toekomstbestendige schepen te bouwen met goede prestaties, zowel vandaag als in de toekomst. Hij gaat hierover in gesprek met Jurrit Bergsma (TNO), Jorinus Kalis (Damen), Ruben Kalisvaart (De Haas Shipyards), Geert van der Molen (HR), Maarten van Ogtrop (HR), Louis Stolper (KVNR) en Frederik de Wit (HR).

  Van bouw tot sloop

  Jeroen kijkt erg uit naar de samenwerking met docenten en studenten. Hij gaat zich vooral richten op het verduurzamen van de maritieme sector door kennis over techniek, logistiek en economie te combineren, om de processen van de bouw tot aan de sloop van schepen te verbeteren.