Menu English

Openbare les Marcel den Hollander

Op 31 januari 2023 vond de openbare les plaats van Marcel den Hollander, lector Circular Design & Manufacturing. Tijdens de les werd een documentaire getoond waarin hij zijn onderzoeksprogramma voor de komende jaren toelicht. Ook werd de bij zijn openbare les behorende publicatie gepresenteerd.

Terugkijken

De openbare les bestond uit een introductie door lector/dagvoorzitter Kees Machielse, het vertonen van Marcels documentaire, een vraag- en antwoordsessie met het aanwezige publiek en de officiële installatie door Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Je kunt de openbare les hier in zijn geheel terugkijken:

De documentaire is verderop op deze pagina ook los te bekijken.

Op weg naar een circulaire economie

Onze huidige manier van omgaan met schaarse natuurlijke hulpbronnen heeft niet alleen negatieve gevolgen voor onze gezondheid, de biodiversiteit en ons klimaat; uiteindelijk vormt het ook een bedreiging voor onze economische en maatschappelijke orde. Een circulaire economie biedt ons een mogelijkheid om die negatieve effecten te reduceren. Misschien niet tot nul, maar wel tot een voldoende laag niveau en zonder dramatische achteruitgang in welzijn en welvaart. Een niveau dat ons meer tijd geeft om te komen tot een situatie waarin onze economische activiteiten zoveel mogelijk in lijn zijn met de capaciteit van het ecosysteem van onze aarde.

Ontwikkelen van toekomstig circulair talent

In zijn documentaire laat Marcel zien hoe circulariteit oplossingen biedt voor de maakindustrie om slimmer, efficiënter en bewuster om te gaan met grondstoffen en energie - en hoe het onderwijs studenten hierop voorbereidt. Hij gaat hierover in gesprek met Eveline Bijleveld (HR), Nienke Binnendijk (BlueCity), Mirella Soyer (HR) en Marleen van der Wiel (HR).

Circulair gedachtengoed

Marcel den Hollander verheugt zich erop om het circulaire gedachtengoed en de concrete mogelijkheden daarvan te delen en deze in nauwe samenwerking met docenten, studenten en het werkveld verder te ontwikkelen. Om dit te kunnen doen bij Hogeschool Rotterdam, één van de grootste techniekopleiders van Nederland, vindt hij een fantastische kans.