Menu
  English

  Dr. Frank Berkers

  Lector Business for Societal Transition

  Frank Berkers is lector Business for Societal Transition bij Kenniscentrum Business Innovation. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten op het gebied van nieuwe economie.

  Meer informatie

  Frank Berkers

  Over de lector

  Sinds 2023 is Frank verbonden als lector Business for Societal Transition aan Kenniscentrum Business Innovation. Hij ontwikkelt de kennis om organisaties te ondersteunen in het vormgeven en operationaliseren van ‘waardegedreven allianties’; samenwerkingen waarbinnen het mogelijk is om op een andere manier met economie om te gaan. Een invulling van de betekeniseconomie. 

  Daarnaast is Frank ook lead scientist op het gebied van genetwerkte business modellen bij TNO Vector – Centre for Societal Innovation and Strategy, waar hij al 15 jaar werkt.

  Achtergrond

  Frank heeft de studie econometrie/operations research aan Universiteit Maastricht in 1997 afgerond.

  Daarna was hij methodoloog en directeur van de consultancydivisie Software & Services van marketingonderzoeksbureau SKIM in Rotterdam, analist bij ABN AMRO, consultant bij TenS en onderzoeker aan TU Eindhoven.

  Hij rondt december 2023 een promotieonderzoek af bij de Technische Universiteit Eindhoven over een ontwerpmethode die organisaties helpt een business model te ontwikkelen voor platform strategieën.

  Lectoraat Business for Societal Transition

  De kern van het lectoraat Business for Societal Transition draait om het inzicht dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Ondernemingen worden immers gevormd door mensen, werken samen met andere organisaties en beïnvloeden positief óf negatief met hun bedrijfsprocessen andere bedrijfsketens en daarmee de samenleving. Soms zelfs wereldwijd.

  ‘No business is an island’, wordt wel eens gezegd. Dat schept verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we ondernemingen helpen om, met de organisaties waar zijn van afhankelijk zijn en de organisaties die van hen afhankelijk zijn, samen (collectieve) verandering te bewerkstelligen?

  Het is voor economische professionals van nu en de toekomst van belang te kunnen schakelen tussen het bedrijfsbelang en het collectief en maatschappelijk belang. Dat vraagt om nieuwe vormen van organisatie die ook als een onderneming opereren. Denk aan vormen zoals steward ownership, coöperaties, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, allianties, B-corps, … Het onderwijs, de beroepspraktijk en maatschappelijke denkbeelden zijn daar nog onvoldoende voor ingericht, terwijl er wél al veel voorbeelden te vinden zijn.

  Doel
  Het doel van het lectoraat is om kennis te ontwikkelen én toe te passen met ondernemingen en studenten en docenten. Deze kennis dient organisaties te ondersteunen in het vormgeven en operationaliseren van ‘waardegedreven allianties’; samenwerkingen waarbinnen het mogelijk is om op een andere manier met economie om te gaan. Door deze waardegedreven allianties in te richten op schaal, kunnen we de economie ‘van binnenuit’ helpen het maatschappelijk belang beter te bedienen.

  Verbinding met het onderwijs

  Frank is betrokken bij de opleidingen Bedrijfskunde en Social Marketing.

  Met nieuwe bedrijfsmodellen en ketens maatschappelijke waarde creëren, vraagt om een overkoepelend beeld en het kunnen beïnvloeden van een organisatie en haar context. Bij bedrijfskunde en social marketing worden studenten opgeleid om dit te doen. Het lectoraat wil studenten en docenten helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die studenten in staat stellen om organisatiegrenzen op te rekken. Want daar ontstaat de impact!

  Frank is betrokken is bij de volgende fieldlabs:

  • Circulair Economy & Business Innovation
  • Projecten over alternatieven voor het neoklassieke paradigma
  • New Economics Lab

  “Ik zie het als mijn roeping om ondernemingen te ondersteunen in het inrichten van nieuwe business modellen en ketens om zo maatschappelijke waarde te creëren. Daarvoor moeten we problemen en oplossingen structureren met tools en een goed netwerk. Samen met collega’s, studenten en ondernemingen wil ik dit zo krachtig mogelijk te doen.”

  Frank Berkers Lector Business for Societal Transition

  Volg de lector

  Op social media