Menu Zoeken English

Webinar Armoede en Bestaansonzekerheid

8 april 2021

Armoede, bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid vormen in Nederland een hardnekkig vraagstuk dat zich voordoet in allerlei gedaanten en gezichten, zoals werkloosheid, eenzaamheid, zwakke gezondheid, dakloosheid en schulden. Het vraagstuk raakt zowel volwassenen als jongeren maar beïnvloedt eveneens het dagelijkse werk van sociaal professionals, bestuurders, beleidsmakers en politici die zich bezighouden met armoedebeleid en -bestrijding en het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Tijdens dit dynamische webinar wordt het armoedevraagstuk vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Deelnemers worden tijdens het webinar uitgenodigd te reageren op stellingen. Via de chat is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het webinar sluiten we af met een paneldiscussie.

Programma

 1. Welkom & Introductie
  Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg - Hogeschool Rotterdam

 2. Armoede in stad en wijk
  Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad - Hogeschool Inholland

  Guido neemt je mee in de stand van kennis over de ruimtelijke spreiding van armoede over wijken en steden. Wat zijn de aanknopingspunten voor beleid en praktische werkwijzen om iets tegen de ruimtelijke spreiding van armoede te doen. Welke bouwstenen zijn er voor een integrale en structurele aanpak van armoede.

 3. Armoede i.r.t. scholen en gezinnen
  Mariëtte Lusse Leonie le Sage
  Mariëtte is lector Samenwerken met ouders & lector Kinderarmoede - Hogeschool Rotterdam

  Leonie is lector Professionele identiteit - Hogeschool Rotterdam

  Wat is de rol van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in het signaleren van en omgaan met armoede? En hoe kunnen scholen deze rol vormgeven (handelingsperspectief)? In gezinnen die met armoede te maken hebben is de achterstand in meerdere domeinen zichtbaar. Armoede kent naast een economische ook een culturele, sociale en psychologische dimensie. Hoe kunnen sociaal professionals deze gezinnen bereiken en de verschillende levensdomeinen in beeld krijgen/brengen?

 4. Armoede, gezondheid en ouderen
  Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap - Hogeschool Leiden

  Hoe zijn armoede en gezondheid aan elkaar gerelateerd en welke factoren hebben daar invloed op? Welke factoren spelen een rol bij armoede bij ouderen en de relatie tussen armoede, gezondheid en eenzaamheid? Suzan bespreekt welke instrumenten en interventies beschikbaar zijn. Ook wordt stilgestaan bij het belang van een integrale aanpak en het interprofessioneel werken tussen professionals uit het sociale en gezondheidsdomein. 

 5. Armoede, geestelijke gezondheid en dak- en thuislozen
  Alie Weerman & Camilla Jaspers
  Alie is lector GGZ en Samenleving - Hogeschool Windesheim
  Camilla is voorzitter van de examencommissie faculteit Gezondheidszorg en tevens werkpakketleider van Sociaal Vitaal van Vitale Delta - Hogeschool Leiden

  Het is van belang kennis te hebben over de complexe interactie tussen psychiatrische aandoeningen en geldzorgen (armoede). Geldzorgen vormen een bron van chronische stress. Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn vooral gericht op het verminderen van psychiatrische symptomen. Deze behandelingen zijn hoogst zelden gericht op het verminderen van een herstelondermijnende financiële situatie, bijvoorbeeld bij dak- en thuislozen.

 6. Armoede: een sociaal professionele, integrale aanpak
  Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg - Hogeschool Rotterdam

  Armoede is een veelkoppig monster en kent veel dimensies die sterk met elkaar samenhangen en de kwaliteit van het leven van mensen bepalen. Armoede heeft alles van doen met bestaansonzekerheid. Het is een taai vraagstuk waar niet gemakkelijk oplossingen voor te vinden zijn. Gelet op de complexiteit van het armoedevraagstuk wordt het nodige verwacht van een professionele aanpak die integraal en structureel is.

 7. Panelgesprek o.l.v. Toby Witte
  Panelgesprek met Wouter Struijk, wethouder armoedebeleid van gemeente Nissewaard en Goof van den Heuvel, projectleider van Quiet Rotterdam.

  Het gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van de gehouden presentaties en de uitslagen van stellingen waar deelnemers tijdens het webinar op hebben gereageerd. 

Details

Deelname aan dit webinar is gratis, maar we vragen je wel om je in te schrijven.
Klik daarvoor op de oranje knop. Maak je inschrijving definitief door je bestelling aan het winkelmandje toe te voegen en het bestelproces te volgen. Na je reservering ontvang je een bevestiging per mail. 

Uiterlijk op de dag zelf ontvang je een e-mail met daarin de link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Vitale Delta en uitgeverij Coutinho.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen