Menu Zoeken English

Verdediging Proefschrift Martine van der Pluijm

At Home in Language

Op vrijdag 27 november verdedigt promovenda Martine van der Pluijm haar proefschrift At Home in Language.

Het proefschrift ' At Home in Language. Design and evaluation of a partnership program for teachers with lower-educated parents in support of their young children’s language developmen'  zoekt naar een antwoord op de vraag hoe leraren de taalontwikkeling van jonge kinderen kunnen bevorderen in nauwe verbinding met de thuisomgeving.

Promotieonderzoek Thuis in Taal 

De thuisomgeving en de manier waarop ouders hun kinderen stimuleren zijn bepalend zijn voor de ontwikkeling van taal en geletterdheid. Op jonge leeftijd bestaan er al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden in belangrijke mate bepaald door het opleidingsniveau van ouders. Er is nog onbekend welke interventies bij (zeer) laagopgeleide ouders werken. Veel leraren vinden het samenwerken met ouders lastig en missen kennis om aan te sluiten bij de thuisomgeving, vooral als dit vraagt om samenwerking met ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben en andere talen spreken dan zij gewend zijn. Tegen deze achtergrond zijn vier studies uitgevoerd. Met deze studies wordt stapsgewijs het  programma Thuis in Taal ontworpen waarmee scholen partnerschapsrelaties kunnen aangaan met ouders en de taalomgeving thuis kunnen ondersteunen. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor leraren, opleiders en beleidsmakers om het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van kinderen duurzaam te bevorderen.

Promotieplechtigheid

Datum Vrijdag 27 november 2020
Tijd 13:30 - 14:30 uur
Locatie Open Universiteit Heerlen


De maatregelen in verband met COVID-19 geven slechts ruimte voor het bijwonen van de plechtigheid door een klein aantal genodigden. De bijeenkomst is online live te volgen. Kijk mee

Bekijk de persoonlijke pagina van promovenda Martine van der Pluijm

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen