Menu English

Wanneer stap je naar een vertrouwenspersoon?

Wacht niet tot het uit de hand loopt...
17 december 2021

Per 1 november zijn er vier nieuwe vertrouwenspersonen bijgekomen die zich speciaal richten op racisme en discriminatie binnen de hogeschool. Deze vier nieuwe vertrouwenspersonen breiden het bestaande team uit naar elf.

We spraken oude en nieuwe vertrouwenspersonen over hun rol, hun verwachtingen en ervaringen en wanneer je ze kunt benaderen. Over dat laatste… je kunt ze altíjd benaderen, laat dat duidelijk zijn. Maar in welke gevallen is het beter om bijvoorbeeld een decaan of studieloopbaancoach (SLC) in te schakelen?

Wout de Folter is al vijf jaar vertrouwenspersoon en is blij met de uitbreiding en de aandacht die het team nu krijgt. “We merken nu al dat er meer contact is opgenomen. Nee, ik geloof niet dat er meer klachten zijn dan voorheen, het komt doordat ongewenst gedrag sowieso meer een issue is in onze maatschappij en ook omdat we nu beter worden gevonden op Hint.”

Inmiddels zijn er Nederlandse en Engelse pagina’s gemaakt over respectievelijk vertrouwenspersonen en ongewenst gedrag. Wout heeft zich indertijd sterk gemaakt om deze pagina’s centraal te plaatsen en niet per instituut of opleiding zodat ze beter actueel te houden zijn. En beter vindbaar.
Wout: “Op die pagina’s is nu ook het Handelingsprotocol ongewenst gedrag te vinden, daar staan diverse gedragingen opgesomd die vallen in de categorie ongewenst gedrag. In het geval van seksuele intimidatie kan dat al een opmerking zijn over kleding of uiterlijk. Het niet krijgen van een vast contract bij zwangerschap is een voorbeeld van discriminatie. En pesten kan al beginnen met een in eerste instantie grappig bedoelde bijnaam voor iemand, verder kun je denken aan iemand die wordt overgeslagen bij het halen van een kopje koffie of iemand openlijk terechtwijzen.”

Verschil decaan en vertrouwenspersoon

Met een presentatie legt Wout uit wanneer je de een of de ander inschakelt. Grofweg ga je bij kans op studievertraging of persoonlijke kwesties zoals financiële problemen naar je decaan. Als het om ongewenst gedrag gaat dat je een onveilig gevoel geeft, stap je naar een vertrouwenspersoon.

Sinds een jaar maakt Lidy Helsloot deel uit van het team. Ze werkt inmiddels ruim twaalf jaar bij de hogeschool als docent fysiotherapie en werkte tot zes jaar terug daarnaast nog in de praktijk. Als fysiotherapeut is ze natuurlijk gewend om met mensen te werken. “Het welbevinden van iemand heb ik altijd belangrijk gevonden, ik neem behoorlijk wat ervaring mee om de klacht achter de klacht te ontdekken. Je behandelt als fysiotherapeut geen kapotte knie, maar de hele mens…”

De drempel is niet hoog

Lidy betwijfelt of de drempel wel zo hoog is. Ze is het met Wout eens dat de vindbaarheid nu veel beter is. Ze hebben goed contact met het decanaat en ook Integrale Veiligheid binnen de hogeschool. De verschillende instanties weten elkaar nu goed te vinden om melders naar de juiste personen te brengen. “De echte drempel is dat mensen te vaak de oorzaak bij zichzelf zoeken. Als je dat denkt, ga juist dan naar ons! Daarover kunnen we in gesprek en ontdek je of je je gevoel goed hebt geïnterpreteerd. ‘Ben ik de enige?’ We bagatelliseren trouwens nooit dat het ‘allemaal wel meevalt’. We gaan in gesprek en kijken naar de mogelijkheden, dat lucht vaak al zo veel op.”

Kies een vertrouwenspersoon die bij je past

Als je de informatiepagina bekijkt zie je dat de vertrouwenspersonen per locatie zijn ingedeeld. Die verdeling is niet heilig, stelt Lidy. “Ik kan mij voorstellen dat je juist níet met iemand wil praten die in hetzelfde gebouw rondloopt. Of liever niet met een man of vrouw. Wellicht speelt leeftijd een rol. Meld je aan bij wie je je vertrouwd voelt.”

Lidy wil tot slot nog de enorme vertrouwelijkheid benadrukken: “In ons team wordt zorgvuldig gewerkt, we hebben een geheimhoudingsplicht als vertrouwenspersonen en we handelen onafhankelijk van de organisatie. Samen met de melder (medewerker of student) bepalen we de vervolgstappen en welke vorm van ondersteuning daarbij nodig is. De regie over deze acties ligt dus volledig bij de melder. Uitzonderingen hierop betreffen levensbedreigende situaties of in geval van minderjarigheid, dan nemen wij als vertrouwenspersoon zo nodig de regie over. Ook als we binnen het team van vertrouwenspersonen ervaringen delen, bijvoorbeeld in het kader van intervisie, waarborgen we de vertrouwelijkheid van de informatie die met ons is gedeeld.”

Racisme en discriminatie

Onlangs is het team versterkt met Selina Kofi. Zij richt zich met name op racisme en discriminatie. Ze is nu anderhalf jaar studieloopbaancoach bij de WdKA en heeft vaardigheden meegekregen van haar studie Social Work. Een drempel, volgens haar, om naar een vertrouwenspersoon te stappen kan zijn dat die als onderdeel wordt gezien van de hogeschool. “Als melder zou je je dan niet zeker kunnen voelen of je dan gehoord wordt. Bij wie komt het terecht? Als je het vertrouwen hebt verloren in de hogeschool dan ga je misschien niet naar iemand van die organisatie, maar zoek je het daarbuiten. Dat zou echt jammer zijn, omdat we het dan niet kunnen aanpakken.”

Selina wil de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen nog groter maken. “Het staat nu allemaal netjes op Hint, maar dat is niet genoeg. Studenten kun je bereiken met Instagram. Promoot het ook via de app van Mijn HR en hang posters op.”

Omdat ze nog maar net is aangesteld als vertrouwenspersoon heeft ze nog geen complete case kunnen behandelen. Ze roept op om bij twijfel contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. “Het zit al in micro-agressie, in kleine geniepige dingetjes. Krop het niet op! Wij kunnen je in het beginstadium helpen om juist te voorkomen dat het uit de hand loopt.”

Voel jij je onveilig binnen de hogeschool of ervaar je ongewenst gedrag? Schroom niet en neem contact op met een vertrouwenspersoon. Kijk als werknemers op Hint vertrouwenspersonen (werknemer) en als student op Hint vertrouwenspersonen (student).

 

Het Handelingsprotocol ongewenst gedrag is eveneens op die pagina te vinden.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen