Samenwerking vo en ho

Stand van zaken
21 september 2015

Ruim 50 scholen uit het voortgezet onderwijs en de hogescholen Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool hebben de handen ineen geslagen om een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hbo in gang te zetten.

Zij hebben afgesproken om op het gebied van vier concrete thema's te gaan samenwerken op een viertal thema's die aansluiting stimuleren en die monitoring van vorderingen op dat gebied inzichtelijk maken. Er is gekozen voor een krachtenbundeling op de thema's: loopbaanori├źntatie en -begeleiding (LOB), vakinhoudelijke aansluiting, hbo-vaardigheden en analyse van de doorstroomcijfers. De resultaten van het eerste jaar van de samenwerking staan beschreven in het jaarrapport.

Op het gebied van LOB is op initiatief van de werkgroep LOB een nieuw instrument in ontwikkeling dat een schakel vormt tussen de studiekeuzebegeleiding van de middelbare school en de studiekeuzecheck in het hbo. Het LOB-cv is een digitaal middel waarmee een leerling zichzelf kan presenteren op basis van relevante vaardigheden en kwaliteiten, motivatie en drijfveren, maar ook op het gebied van verwachtingen ten aanzien van de gekozen vervolgstudie. Door het beantwoorden van vragen bouwt de leerling aan een LOB-cv, dat als kwalitatieve input dient voor de studiekeuzecheck in het hbo. Enerzijds helpt het de leerling in de voorbereiding van de studiekeuze en anderzijds krijgt de hogeschool hiermee een goed beeld van de student. >> Zie het rapport LOB-CV

Op het gebied van hbo-vaardigheden is geconstateerd dat hiervoor zowel in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs als in het eerste jaar van het hbo meer aandacht nodig is. Er is een richtlijn uitgewerkt ten aanzien van het profielwerkstuk die de ontwikkeling van meer vaardigheden bevordert zoals analyseren, communiceren en reflecteren. >> Zie rapport hbo-vaardigheden

Docenten van corresponderende vakken in het vo en hbo, zoals wiskunde, Nederlands en economie hebben meer aansluiting bij elkaar gezocht. Over en weer is nu meer inzicht en afstemming in het vereiste kennisniveau voor het hbo en in de didactische aanpak in het voortgezet onderwijs. >> Zie rapport vakinhoudelijk

Ten slotte is een zogenaamde b├Ętaversie van de Rotterdamse doorstroommonitor ontwikkeld waarmee het mogelijk is om cijfers van verschillende scholen te vergelijken. Er kunnen analyses worden gemaakt waarmee doorstroomtrends in beeld worden gebracht op basis van bijvoorbeeld opleidingsprofielen, geslacht of herkomst. Dit biedt handvatten voor aanscherping van het beleid op de bovengenoemde drie thema's. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.