Wijzigingen decentrale selectie

bij een aantal opleidingen
15 maart 2016

Bij de opleidingen Leisure Management, Lerarenopleiding Geschiedenis voltijd en Lerarenopleiding Engels deeltijd is de decentrale selectie vervallen voor het studiejaar 2016-2017.

Voor deze opleidingen geldt het reguliere aanmeldtraject. Aanmelders krijgen een uitnodiging voor een studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat minimaal uit een studiekeuzeadviesgesprek met de opleiding. Samen wordt bekeken of de gekozen opleiding de juiste is en of ondersteuning nodig is om een goede start te kunnen maken met de opleiding. Na de studiekeuzecheck volgt een studiekeuzeadvies. Bij aanmelding na 1 mei kan dit advies bindend zijn. 

Let op! Over het voortbestaan van de decentrale selectie voor de Lerarenopleiding Engels voilt wordt uiterlijk 15 april een besluit genomen. Hou de pagina van de opleiding in de gaten of deze gehandhaafd blijft of niet. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.